Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

Luni , 23 Decembrie 2013, 14:56

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ - Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construirea a trei imobile cu destinatia de locuinte colective, pe un amplasament  compus din parcelele identificate cu nr. cad. 10635 si 8561, adiacent , str. Ciheiului.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC Golden Rezident SRL reprezentata de Mos Maria, se va studia zona cuprinsa intre str. Pictor Traian Goga(la sud si la est), str. Ogorului (la vest) si legatura cu pasajul suprateran(la nord).

Amplasamentul care a generat PUZ-ul a fost reglementat anterior printr-o documentatie de urbanism aprobata prin HCL 455/2008.

Regimul de inaltime maxim al celor trei imobile va fi: 2S+P+8÷10E, conditionat de respectarea prevederilor legale privind insorirea parcelelor vecine.

La parterul cladirilor se vor amenaja spatii care asigura functiuni complementare, conform reglementarilor aprobate prin HCL 455/2008.

Se vor asigura locuri de parcare si spatii verzi aferente functiunii propuse, conform prevederilor HGR 525/1996.

Indici de utilizare ai terenului: POTmax. 30,0% si CUT max.3,2.

Se va  studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu si limitrof acesteia, corelat cu proiectul bretelei de traversare a str. Ogorului

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 6.01-12.01.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea, Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.30 - 15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 13.01 - 17.01.2014 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire trei imobile de locuinte colective S+P+10E, str. Ciheiului, nr. cad. 10635 si 8561-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator