Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona rezidentiala in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea

Vineri , 27 Februarie 2015, 12:47

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona rezidentiala  in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona rezidentiala  in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona rezidentiala  in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala din zona rezidentiala
in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbarea destinatiei functionale a parcelelor identificate cu nr.cad. 188260 si 188261, din teren destinat locuirii in zona comerciala si de servicii.
Prin planul urbanistic zonal initiat de SC QUBIZ REAL ESTATE SRL reprezentanta de d-na Anghel Ioana, se vor stabili conditiile de amplasare pe parcela cu nr. cad. 188260, a unei constructii cu destinatia birouri si centru wellness si se va reglementa circulatia in zona.
Amplasamentul fiind situat in zona cu potential de alunecare maxima, se impune ca anterior realizarii obiectivului propus sa se elaboreze si sa se supuna autorizarii proiectul de consolidare al versantului. Acest proiect va avea in vedere potentialele efecte negative asupra parcelelor adiacente, ca urmare a realizarii obiectivului propus.
Spatiile de parcare aferent functiunilor propuse, se vor asigura la subsolul imobilului.
Regimul de inaltime propus( max. S+P+5E) este conditionat de concluziile studiului de risc natural efectuat pentru situatia actuala din zona studiata.
Indicii de utilizare a terenului se vor raporta la ambele parcele (nr.cad.188260 si 188261)si se vor incadra in POTmax. 31,0%
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 2.03-8.03.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona rezidentiala in zona comerciala si de servicii pentru construire imobil de birouri si centru wellness, str.Facliei nr.cad. 188260-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator