Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

Vineri , 21 Noiembrie 2014, 10:58

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului, identificat cu nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 -Oradea, situat pe str. Prunilor, in scopul construirii de locuinte familiale in regim de inaltime S(D)+P+M.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Albulescu Aurelia, se propune  parcelarea terenului identificat cu nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948, in vederea de amplasarii de locuinte individuale , in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime : S(D)+P+M;

- indici de utilizare a terenului: POT max = 35,0% si CUT max = 0,60;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.11.2014 - 02.12.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 03.12.2014 - 17.12.2014 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S+P+M, strada Prunilor, nr.cad.174233, nr.cad.168816, nr.cad.172321, nr.cad.163688, nr.cad.157802, nr.cad.163948 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator