Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

Joi , 29 Septembrie 2011, 14:03

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

\

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte individuale, pe parcela idetificata cu nr. cad. 167544-Oradea, situata pe str. Facliei.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Pop Aurel, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime max. S(D)+P+E(M);

- indici de utilizare a terenului: POTmax35% , CUTmax.0,5;

- se intentioneaza ca accesul la parcelele nou create sa se asigure din str. Facliei printr-o strada nou creata, cu zona de intoarcere in forma de giratie.

- se va studia posibilitatea de dezvoltare a retelei stradale din zona in corelare cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 30.09-5.10.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Ghiseul Unic, in intervalul orar 8.30-16.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 30.09-5.10.2011.

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Facliei nr.cad. 167544-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator