Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Vineri , 22 Ianuarie 2016, 14:42

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Prin planul urbanistic zonal initiat de PODINA RADU-GRIGORE, se propune  parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819, in vederea de amplasarii de locuinte, in urmatoarele conditii::

- zona de studiu este cuprinsa intre strada Frunzisului si strada Pasului;

- reglementarile vor trata: functiunea zonei, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei stradale, aliniamentele impuse,regimul de inaltime maxim si gradul maxim de ocupare a terenului, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, in corelare cu situatia existenta(vecinatati, constructii si planuri urbanistice deja aprobate in zona);

- se solicita reglementarea strazii Frunzisului la profil transversal de 12,0m si a strazii Pasului la profil; transversal de 9,0m;

- regim de inaltime: max.S+P+E+M;

- se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferent functiunii propuse;

- POTmax.35%%   CUTmax.0,9;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 26.01.2016 - 01.02.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.01.2016-25.01.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator