Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZmodificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

Miercuri , 12 Iunie 2013, 15:05

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZmodificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZmodificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZmodificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZmodificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia SC FANERO INSTAL CONSTRUCT SRL, reprezentata de dl. David Valeriu, de a elabora un plan urbanistic zonal in scopul modificarii reglementarilor urbanistice privind indicii de utilizare ai terenului POT, CUT, regimul de inaltime, retragerea fata de vecinatati, reconfigurarea parcajelor si zonelor verzi, stabilite prin planul urbanistic zonal aprobat prin HCL 475/2008. Zona studiata este situata in partea de sud a municipiului Oradea, in zona intersectiei strazilor Apateului si Nojoridului.

Fata de reglementarile stabilite prin HCL 475/2008, modificarile care urmeaza a fi propuse vizeaza :

 

- regim de inaltime P+E ÷D+P+6E fata de P+2 ÷P+3;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 45,0% si CUTmax. 2,8 fata de POTmax.27,2% si CUTmax.1,34;

- accesul pe parcela studiata se va asigura atat din str. Apateului cat si din str. Nojoridului;

- retragerile fata de vecinatati vor respecta OMS 536/1997;

- se va asigura zona verde si locuri de parcare conform prevederilor regulamentului general de urbanism;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 14-21.06.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare a PUZ-ului modificator, la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, pana in 26.06.2013 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator