Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea

Vineri , 18 Noiembrie 2022, 11:20

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale industriale, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea. Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC FMZ DEVELOPMENT RO SRL si elaborat de ARH.RUR Szasz Paul si Arh. Calin Cracana.

Zona studiată în PUD: terenul  identificat cu nr.cad.150324, 150325, 154531 (S=74003,0mp),  str.Soseaua Borsului.

    Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

    - UTR Ei;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: activităţi economice cu caracter industrial;

    - H max:  pentru clădirile comune Hmax la cornişă - 21m, iar Hmax total - 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-2S)+P+4E+R ;

    - POT max = 60,0%;      - CUT max = 1,2;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: minim 45,0m din axul str.Calea Borsului

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 6,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare:  inaltimea cladirii, minim 6,0m

    Prevederi P.U.D. propuse:

    - retrageri faţă de mejdii (pentru cladirile noi): minim 6,0m fata de mejdiile laterale,   min 6,0m fata de mejdia posterioara;  Retragerile fata de mejdii sunt dictate si de zonele  de protectie LEA figurate pe plansa 03/U

     - circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din drumul colector ce insoteste str.Calea Borsului.

    - echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona

- Se propune construirea unui corp de cladire  (hala industriala)  si amenajarea incintei constituita din nr.cad.150324, 150325, 154531,

- regim de inaltime admis: (1-2S)+P+4E+R ; Regim de inaltime pentru corpul de cladire nou: P-P+E

- POT max = 60,0%;       CUT max = 1,2;

- Amplasarea cladirii propuse, amenajarea incintei si circulatia in incinta  se vor realiza  conform propunerii prezentate in plansa  03/U .

- In incinta se vor amenaja  locuri de parcare aferente functiunilor conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

- Spatii verzi amenajate:  minim 20,0% din suprafata terenului;

In perioada 21.11.2022-07.12.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                        Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 23.12.2022-05.01.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Construire hala industriala, str. Calea Borsului, nr.cad.150324, 150325, 154531, Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator