Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18, nr.cad.200814, Oradea

Miercuri , 3 August 2022, 14:00

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18,   nr.cad.200814, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18,   nr.cad.200814, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18,   nr.cad.200814, Oradea

 

A N U N T

privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18,

 nr.cad.200814, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18, nr.cad.200814, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de  SC Premium David Constructii, si elaborat de Arh. RUR Maxim Alexandru si Arh. Gelu Culiciu.

Zona studiată în PUD Teren identificat cu nr.cad.200814;  S=605,0 mp (masurta 598 mp);

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

      - UTR SZCP 01- subzone Olosig-Est;

    - regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L", I, O sau U);

    - funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

   - Regimul de înălţime maxim admis: intre P+E+M  cu Hmax 14,0m (corespunzatoare  unei distante intre aliniamente mai mici de 10,0m) si P+4E+M cu Hmax 24,0m  (corespunzatoare unei distante intre aliniamente mai mari de 20,0m ; 

    - POT max = 60,0%; - CUT max = 1,6;

    - retragerea minimă faţă de aliniament:  in aliniament, în front continuu (închis);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: intre limitele laterale pe o adancime de maxim 15,0m; principiul consta in  acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare; principiul consta in  acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

- Prevederi P.U.D. propuse:

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: intre mejdii, in front inchis, pe o adancime de maxim 16,50m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: min 7,0m (corpul principal de cladire), respectiv min 5,75m (balcoane);

- circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.I.C.Bratianu

- echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona; Energia termica va fi asigurata, prioritar, prin record la reteaua centralizata SACET;

- Se propune construirea unui imobil de locuinte (15 apartamente)  cu spatiu comercial la parter catre domeniul public, 

- Regim maxim de inaltime: P+3E+ R (casa scarii); Hmax:  16,25m;

- POT propus = 57,0%;  POT maxim =60,0%;

-  CUT propus = 1,6;

- Amenajarea incintei  (spatii verzi, locuri de parcare, alei platform pentru depozitarea deseurilor menajere, circulatii in incinta) se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 10/A;

- Se vor amenaja 15 locuri de parcare in incinta, la nivelul solului (parcare amenajata cu dale inierbate);

  Spatii verzi amenajate la nivelul solului: min 105 mp pe sol natural (17,0% din suprafata terenului) la care se adauga 85 mp dale inierbate ;

- Platforma depozitare deseuri menajere va fi prevazuta cu acces controlat si racordata la retea de apa si canalizare.

In perioada 04.08.2022-19.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                    Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 04.09.2022-13.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.    

 

Fișiere - A N U N T privind PUD-Construire imobil de apartamente, str. Parcul I.C.Bratianu, nr.18, nr.cad.200814, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator