Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea

Marti , 2 August 2022, 13:40

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea

 

A N U N T

privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Parohia Reformata Velenta, si elaborat de Arh. RUR Szilagyi Ladislau.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.211406, 211407, 211408 (Stotala =10317,0 mp);

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

  - UTR SZCP 02 - Cimitire istorice;  din studiul istoric intocmit de catre SC Restitutor  SRL pentru  terenul identificat cu nr.cad.211406-:-211408 rezulta ca terenul respectiv nu apartine cimitirului istoric evreiesc, acesta facand parte din fostul cimitir reformat unde nu se mai gasesc  elemente ce se impun a fi protejate, considerandu-se ca includerea acestuia in UTR ZCP02 este o eroare materiala, eroare asumata de elaboratorul PUG-ului prin adresa nr.149/2022; Se va proceda la indreptarea erorii materiale si includerea terenului in UTR Vs.

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante:  funcţiuni sportive, edicule, componente ale amenajării peisagere, vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spaţii tehnice, pentru administrare si întreţinere

unităţi de alimentaţie publică;

    - H max = 12 m (la cornişă);  (D)+P+1;

    - POT maxim = 10%, (include numai clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip);

    - CUT maxim = 0,2, exclusiv subsol / demisol (include numai clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)

    - retragerea minimă faţă de aliniament:  Se va stabili prin PUD;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: Se va stabili prin PUD;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se va stabili prin PUD;

- Prevederi P.U.D. propuse:

    - retragerea minimă faţă de aliniament:  4,0m de la aliniamentul nou al str.Caii Ferate (reglementata prin PUG la profil trsnsversal de 16,0m)

    - retrageri faţă de limitele laterale: 2,0m;

    - retrageri faţă de limita posterioare: 2,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal  se realizeaza din  str.Caii Ferate;

    - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

- Se propune construirea unui parc sportiv, - Parcul va contine urmatoarele obiective:

   - teren de minifotbal ;

   - partie artificial de schi;

   - cladire cu destinatia alimentatie publica in regim de inaltime P;

   - vestiare si anexe tip container

- POT propus = 3,0%; POT maxim = 10% ( include numai clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip);

- CUT propus = 0,03; CUT maxim = 0,2 (include numai clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)

- Amenajarea parcului (constructii, alei, locuri de parcare, spatii verzi..) se va realiza conform propunerii prezentate in plansa U/3;

- Se propune asigurarea unei rezerve de teren in vederea largirii, pe viitor, a  str.Caii Ferate la profil transversal de 16,0m (conform PUG).

In perioada 03.08.2022-18.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                    Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 03.09.2022-12.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.   

 

Fișiere - A N U N T privind PUD-Construire parc sportiv, str. Caii Ferate, nr.7D, nr.cad.211408, 211406, 211407, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator