Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea

Vineri , 29 Iulie 2022, 8:00

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare   incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare   incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare   incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare   incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii constructiilor existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare   incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Amelia Imobiliare Srl reprezentat prin Tomulescu Larisa-Florentina, si elaborat de Arh. RUR Popa Silviu si Arh. Ghilea Ionut Cristian.                  Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.16092 (S=1390,0 mp);

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

- UTR M2;

    - regim de construire: inchis;

    - funcţiuni predominante: funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltate în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului;

    - H max: 12 m la cornişă, iar înălţimea totală nu va depăşi  16 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+2+M/R;

    - POT max = 60,0%;    - CUT max = 1,8  (parcela comuna)

    - retragerea minimă faţă de aliniament: în aliniament, în front continuu (închis); Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor reglementa prin PUD

    - retrageri minime faţă de limitele laterale si posterioare: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament ;  Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

- Prevederi P.U.D propuse:

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m

    - retrageri minime faţă de mejdiile laterale: intre mejdiile laterale pe o adancime de 15,0m (de la aliniamentul propus),  apoi  retras fata de mejdiile laterale la min 6,0m;

    - retragere fata de mejdia posterioara: min11,0m;

    - circulaţii şi accese: Accesul auto  in incinta se va realiza din str. Gradinarilor prin gang de acces;

    - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona; Incalzirea imobilului se va realiza prioritar prin racord la reteaua de termoficare centralizata (SACET).

- regim maxim de inaltime D+ P+2E+ R;

- POT propus = 51,0%; POT max = 60,0%;     -   CUT propus = 1,8; 

- Imobilul va include 20 apartamente (locuinte colective), 6 apartamentein regim hotelier (aparthotel:  si un spatiu comercial;

- Amplasarea cladirii si amenajarea incintei  (cai de circulatie, spatii verzi, locuri de parcare... )  se va realiza conform propunerii  prezentate in plansa 02/A:  retrasa la 3,0m de la aliniamentul str.Gradinarilor , intre mejdiile laterale pe o adancime de 15,0m de la aliniamentul propus,  apoi  retras fata de mejdiile laterale la min 6,0m, iar fata de mejdia posterioara la min 11m

- locuri de parcare: 23 locuri  la nivelul solului

- spatii verzi: minim 20% din suprafata parcelei.

In perioada 29.07.2022-12.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                    Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 31.08.2022-09.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.    

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Demolare constructii existente, construire locuinte colective si aparthotel, amenajare incinta, utilitati si bariere de acces, str. Gradinarilor, nr.6, nr.cadastral 16092, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator