Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea

Luni , 1 August 2022, 8:40

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii unei constructii existente si construire aparthotel D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC Stefania Imob SRL si elaborat de Arh. RUR Popa Silviu si Arh. Ghilea Ionut Cristian.  

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.189588 (S=572,0mp);

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

    - UTR Liu;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuinte;

    - Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, S+P+E+M/R;

    - POT max = 35%;  - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

    Prevederi P.U.D. propuse:

    - retrageri faţă de limitele laterale/posterioare: min. 26,5m fata de mejdia estica si min.0,50m fata de mejdia sudica;

    - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Gheorghe Doja respectiv din str. Graurilor;

    - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

- Se propune desfiintarea cladirilor existente si  construire cladire noua cu destinatia aparthotel (max 10 unitati de cazare), conform proiectului intocmit de catre arh. Popa Silviu;

- Regim de inaltime propus: D+P+E+M;

- POT max.propus  = 35,0%,  - CUT max.propus  = 0,9;   

- Cladirea se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa 2U/A:  la aliniamentul str.Gheorghe Doja, retrasa cu min. 0,50m de la aliniamentul str. Graurilor, retrasa la min. 26,5m fata de mejdia estica si min.0,50m fata de mejdia sudica;

- In incinta se vor amenaja:

  - 11 locuri de parcare (la subsol),

  - spatii verzi pe sol natural min 40% din suprafata parcelei;

In perioada 01.08.2022-16.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                    Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 01.09.2022-10.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.   

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Demolare constructii existente si construire aparthotel S/D+P+E+M, str. Gheorghe Doja, nr.25, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator