Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea

Luni , 1 August 2022, 8:20

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii unui imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC ATG Investopia Srl, si elaborat de Arh. RUR Cobe Aurel si Arh. Lungu Ionut.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.209924 (S=414mp masurată și 423mp în acte).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

  - UTR Liu;

  - regim de construire: deschis;

  - funcţiuni predominante: locuinte;

  - Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R;

  - POT max = 35%;  - CUT max = 0,9;

  - retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

  - retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

  - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

  Prevederi P.U.D. propuse:

 - retrageri  faţă de limitele laterale: pe mejdia dreaptă și minim 1,0m față de mejdia stângă;

 - retragere  faţă de limita posterioara: minim 20m;

 - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Abraham Lincoln;

 - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețelele existente in zona;

- Se propune desființarea imobilului existent și edificarea unei clădiri cu destinația locuință bifamilială,

- Regim de inaltime propus: P+E;

- POT propus = 35,0%;  POT maxim  = 35,0%, 

- CUT propus = 0,61;  - CUT maxim  = 0,9;  

- Cladirea se va amplasa la aliniamentul str.Abraham Lincoln la nivelul etajului, cu parterul retras, pentru asigurarea a doua locuri de parcare;

- retrageri  faţă de limitele laterale: pe mejdia dreaptă și minim 1,0m față de mejdia stângă;

- retragere faţă de limita posterioara: minim 20m;

- accesul în incintă se realizează din str. Abraham Lincoln;

- Se vor amenaja minim 2 locuri de parcare in incinta.

In perioada 01.08.2022-16.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 01.09.2022-10.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.   

 

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Demolare imobil si construire locuinta bifamiliala si imprejmuire teren, str.Abraham Lincoln, nr.10A, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator