Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea

Marti , 2 August 2022, 13:40

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii unei locuinte, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Trifa Cornel, si elaborat de Arh. RUR Cobe Aurel si Arh. Lungu Ionut.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.205780 (str. Alexandru Papiu-Ilarian nr.5).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

  - UTR Lir;

- regim de construire: deschis;

- funcţiuni predominante: locuinte, anexe gospodaresti ;

- H max = 10,5m ;

- POT max = 35%;  - CUT max = 0,9;

- retragerea minimă faţă de aliniament = 3,0m;

- retrageri minime faţă de limitele laterale: 0,6m daca pe parcela învecinată clădirile sunt situate la mai mult de 2,0m, respectiv 3,0m fata de mejdia opusa;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare:  6,0m; clădirile se vor amplasa pe o adâncime de 50 m, în zona parcelei orientată spre limita de proprietate dinspre drumul public

Prevederi P.U.D.  propuse:

- retrageri faţă de limitele laterale:  minim 0,6m față de mejdia dreaptă, respectiv minim 1,0m față de mejdia stângă

- retragere faţă de limita posterioara: minim 4,0m (locuința);

- circulații şi accese: - accesul la parcela studiata se va realiza din str. Alexandru Papiu-Ilarian;

- echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare existente in zona;

Prevederi P.U.D. propuse:

- extindere locuință existentă, construire anexă și împrejmuire teren ,

- se propune desființarea împrejmuirii existente (care nu respectă limita de proprietate) și desființarea parțială a platformei betonate existente

- retrageri față de limitele laterale: minim 0,6m față de mejdia dreaptă, respectiv minim 1,0m față de mejdia stângă;

- retragere faţă de limita posterioara: minim 4,0m (locuința);

- regim de înălțime propus: P;

- in incinta se va amenaja minim 1 loc de parcare;

- POT propus = 35,0%; CUT propus = 0,34;

- împrejmuirea va respecta prevederile RLU aferente PUG aprobat cu HCL 501/2016;

In perioada 03.08.2022-18.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 03.09.2022-12.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.   

 

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Extindere locuinta, construire anexa, imprejmuire teren, str.Alexandru Papiu Ilarian, nr.5, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator