Trimite unui prieten

A N U N T privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

Vineri , 29 Iulie 2022, 8:10

Exportă PDF - A N U N T  privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

 

A N U N T

privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea mansardarii/etajarii locuintei situate pe str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Rozsa Tamas Zoltan, si elaborat de Arh. RUR Letea Dorin.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad.170065 înscris în Cartea Funciară nr.170065,  S=292mp (măsurată 297mp).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 

- UTR SZCP 01_02- Subzona Olosig-Vest;

- regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L", I, O sau U);

- funcţiuni predominante: locuinte individuale si colective;

- H max = 15 m (la cornişă) şi 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+3+M , pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15m;

- POT max = 60,0%; POT maxim parcela de colț: 75%

- CUT max = 1,6; CUT maxim parcelă de colț: 2,0;

- retragerea minimă faţă de aliniament = nu se modifică;

- retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri  minime faţă de limitele laterale: pe mejdia estică, la minim 8m față de mejdia vestică;

- circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din str. Apostol Andrei

- echipare tehnico-edilitară:  imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica )

- se propune etajare/mansardare imobil existent, - regim de inaltime propus: Sp+P+E;

- POT propus=52,1;- CUT propus = 1,3;

- spații verzi-minim 15%

In perioada 29.07.2022-12.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

                    Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 31.08.2022-09.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.  

 

Fișiere - A N U N T privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator