Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele finale ale procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu”- Oradea”, zona str.Calea Borsului

Miercuri , 9 Iulie 2014, 14:49

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu”- Oradea”, zona str.Calea Borsului Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu”- Oradea”, zona str.Calea Borsului Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu”- Oradea”, zona str.Calea Borsului

 

A N U N T

referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu"- Oradea", zona str.Calea Borsului

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 23.05.2014 - 16.06.2014, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

„PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu"- Oradea", zona str.Calea Borsului

 

            au fost depuse 3 sesizari cu privire la propunerile din documentatia de urbanism.

            Prin adresa nr.11071/02.06.2014, Administratia Imobiliara Oradea solicita unele clarificari cu privire la modul in care propunerile din PUZ se coreleaza cu proiectul de utilitate publica autorizat (AC nr.469/23.09.2013) pentru construirea unei statii de preepurare si evacuare a apelor pluviale din Parcul Industrial Eurobusiness I in Raul Crisul Repede si daca este oportuna asigurarea accesului in incinta fostei ferme pe dumul public si nu pe traseul vechiului drum (cu caracter privat).

           Prin adresa nr.115177/16.06.2014 d-nul Soitos Vasile, a sesizat faptul ca prin propunerile din PUZ ii sunt afectate proprietatile, iar in cazul in care, datorita propiectului de utilitate publica, se va impune devierea traseului drumului de acces in incinta  pe traseul drumului privat existent, parcela pe care o detine in proprieatate ar deveni neconstruibila.

          Prin adresa nr.111246/03.06.2014, d-nul Bitis Roman solicita lamuriri cu privire la situatia parcelelor identificate cu nr.cad.2312/18 si 2312/19 asupra carora prin PUZ se instituie interdictie de construire.

            Sesizarile  au fost transmise elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica) in data de 05.06.2014, in vederea formularii unui raspuns.

            Avandu-se in vedere problemele semnalate de catre petenti, a fost necesara  o analiza mai ampla a situatiei din teren.

          In urma analizei situuatiei din teren, elaboratorul PUZ -ului a procedat la corelarea propunerilor din PUZ cu  proiectul de utilitate publica autorizat (AC nr.469/23.09.2013) pentru construirea unei statii de preepurare si evacuare a apelor pluviale din Parcul Industrial Eurobusiness I in Raul Crisul Repede, si la tratarea   aspectelor semnalate de catre petenti, formulandu-se urmatoarele concluzii:

           - Din verificarile efectuate in teren de catre reprezentantii Primariei Municipiului Oradea (dir.ex.Adriana Lipoveanu, cons.Camelia Ciente, si ing.Radu Moldovan) si din corelarea PUZ-ului cu proiectul de utilitate publica autorizat (AC nr.469/23.09.2013) pentru construirea unei statii de preepurare si evacuare a apelor pluviale din Parcul Industrial Eurobusiness I in Raul Crisul Repede, s-a constatat ca traseul drumului propus nu afecteaza obiectivele autorizate, motiv pentru care nu se impune modificarea traseului acestuia.

           -  In aceste conditii, pentru constituirea drumului public de acces in incinta (cu un profil transversal de 12,0m), in prelungirea str.Ion Mihalache (recent constituita), va fi afectata o cota parte din terenul identificat cu nr.cad 164903, (proprietatea d-nului Soitos Vasile), si o cota parte din terenul identificat cu nr.cad.2312/22 (proprietatea Municipiului Oradea).

           - Pana la necesitatea dezmembrarii parcelei cu numarul 2312/22, accesul la fosta Ferma Dosu, peste aceasta parcela se va realiza prin drept de servitute, astfel incat inchiderea autorizatiei cu numarul 469/23.09.2013 nu va fi afectata in niciun fel.           De altfel in extrasul CF nr.175979, asupra terenului cu nr.cad.2312/22 este instituit dreptul de servitute in favoarea nr.cad.1312/23 (care momentan este drumul privat de incinta).

          - Din parcela identificata cu nr.cad.164903, proprietatea d-nului Soitos Vasile, pentru constituirea drumului public de acces in incinta va fi afectata o suprafata de aproximativ 177,0mp (nu 600,0mp  cat se astepta acesta).  In schimb, dupa constituirea drumului public,  drumul faptic actual care trece peste proprietatea d-nului Soitos Vasile nu-si va mai avea utilitatea, iar suprafata aferenta va putea capata o alta destinatie, reintregind suprafata construibila.

          -  In ceea ce priveste drumul privat propus a se constitui in extremitatea suduca a incintei, drum  care ar afecta proprietatea d-nului Soitos Vasile (nr.cad.164905), acesta este necesar in perspectiva dezvoltarii unei zone de servicii generale, functiune care va atrage dupa sine o intensificare a traficului greu. Prin PUZ se propune constituirea unui inel perimetral de incinta care sa asigure fluenta circulatiei. Momentan accesul la parcela d-nului Soitos Vasile se realizeaza pe un drum al carui profil transversal nu corespunde, din punct de vedere tehnic, dezvoltarii unei functiuni de servicii generale.

          - Referitor la sesizarea depusa de catre d-nul Bitis Roman, in raspunsul formulat de catre elaboratorul PUZ-ului, se specifica faptul ca inelul ocolitor figurat pe plansa "Reglementari",  care afecteaza parcelele cu numerele cadastrale 2312/18 si 2312/19, prin interdictia temporara de construire, este preluat din  "Conceptul general de dezvoltare urbana Masterplan Oradea 2030", aprobat prin HCL 334/25.04.2013.

            Asadar, interdictia temporara de construire pentru parcelele pe care le detine in proprietate nu este influentata de aprobarea sau neaprobarea PUZ-ului.

            Avand in vedere faptul ca realizarea inelului ocolitor este un proiect de utilitate publica, proprietatile private afectate de acest proiect vor fi expropriate conform legislatiei in vigoare,  dar in acest moment nu se poate preciza un termen pana la care respectivul proiect se va putea pune in practica.

           Prin urmare, PUZ-ul va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT cu modificarile rezultate din procesul de consultare a publicului, corelat cu avizele solicitate prin CU nr.1497/17.04.2014

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele finale ale procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea „PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, incinta fostei ferme „Dosu”- Oradea”, zona str.Calea Borsului

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator