Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele finale ale procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Miercuri , 9 Iulie 2014, 14:50

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele finale ale  procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,

 nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.05.2014 - 31.05.2014, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ- Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

            au fost depuse 3 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism

            Prin adresa nr.108176/28.05.2014, Administratia Imobiliara Oradea solicita unele lamuriri cu privire la oportunitatea preluarii in proprietate publica a drumului privat de acces la parcele propuse, avandu-se in vedere ca, in trecut, exista un drum de exploatare (DE 7584/17) care odata cu formarea nr.cadastrale, a fost eliminat.

           Prin adresele nr.109753/30.05.2014 si nr.109764/30.05.2014 semnatarii David Erna si David Ioan, respectiv  Ionescu Romeo, au sesizat faptul ca in zona exista mai multe schite cadastrale intocmite si inregistrate la OCPI in mod eronat, schite care afecteaza un numar de 30 proprietari de imobile, generand un proces pe rol la Judecatoria Oradea. Adresele respective sunt insotite de o copie a expertizei tehnice topografice judiciare care propune corectarea greselilor. Pe baza expertizei urmeaza sa se pronunte sentinta. Aceleasi aspecte a fost sesizate si de catre d-nul Sabin Radu, prin adresa transmisa prin posta electronica in data de 13.06.2014. Acesta motiveaza ca nu si - a exprimat opinia in perioada destinata consultarii publicului intrucat nu a fost notificat. Intr-adevar plicul trimis d-nului Sabin Radu a fost returnat. Din verificarea declaratiei notariale depusa de catre initatorul PUZ-ului, rezulta ca adresa de domiciliu a d-nului Sabin Radu a fost indicata gresit. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile „Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului", aprobat prin HCL 161/2011, responsabilitatea identificarii proprietarilor direct afectati de propunerile din PUZ, ii revine initiatorului PUZ-ului.

            Sesizarile  au fost transmise initiatorului PUZ-ului prin adresa nr.83739/02.06.2014, in vederea formularii unui raspuns.

            Avandu-se in vedere existenta unor probleme de natura juridica a fost necesara  o analiza mai ampla a situatiei din teren.

          In urma analizei, elaboratorul PUZ -ului a procedat la corelarea propunerilor din PUZ cu  aspectele semnalate de catre petenti astfel:

-       plansa „Plan Reglementari" a fost modificata,  prin preluarea suportului cadastral intocmit de catre expertul topograf Sipos-Gug Etelka. Avand in vedere faptul ca nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva care sa stabileasca noua configurare cadastrala rezultata din expertiza tehnica topografica judiciara, traseul strazii Rimler Karoly, pe zona care face obiectul actiunii in instanta, este figurat punctat, urmand a se definitiva intr-o etapa ulterioara;

-       Referitor la sesizarea privind exista unei necorelari intre propunerea de reglementare a str.Rimler Karoly, in dreptul nr.cad. 13969 si 17755 (provenita din nr.cad.4456 prin reavizarea schitei cadastrale), elaboratorul PUZ-ului a operat, pe planul Reglementari, corectia semnalata, astfel incat reglementarea profilului transversal al str.Rimler Karoly, in dreptul amplasamentului studiat, se aliniaza cu cele din stanga, respective dreapta acestuia;

-       Referitor la la drumul faptic existent pe traseul fostului drum de exploatare DE 7584/17 care strabate in diagonala parcelele cu nr.cad.176157, 163242, 13969, 167454, acesta nu are suport juridic conform schitelor cadastrale vizate de OCPI si prin urmare nu poate fi reconstituit;

-       In ceea ce priveste oportunitatea preluarii, in proprietatea publica, a drumului privat propus a asigura accesul la viitoarele parcele, subliniem faptul ca profilul transversal al drumului privat este de 7,0m si nu corespunde, din punct de vedere tehnic, pentru a se transforma in drum public;

          In consecinta PUZ-ul va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT cu modificarile rezultate in urma procesului de consultare, corelat cu avizele solicitate prin CU nr.3915/13.12.2012.  

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele finale ale procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator