Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea

Joi , 30 Iulie 2015, 14:51

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii  si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii  si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii  si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii

 si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea

 

     Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 26.06-20.07.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ -  Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu,   Oradea

 

au  fost depuse 3  sesizari cu privire la propunerile din PUZ: 2 sesizari din partea SC ACTTEX GROUP SRL si una din partea SC LOTOS CENTER SA

      Facem precizarea ca documentatia de urbanism elaborata la initiativa SC INTER TERRA SRL si LOTUS CENTER SA a mai parcurs odata procedura privind consultarea publicului in perioada 05.03-29.03.2015, dar SC INTER TERRA SRL, a solicitat ulterior sa continue in nume propriu, invocand unele neintelegeri intre cele doua societati, neintelegeri  care ar duce la intarzierea dezvoltarii imobiliare.

     Intrucat varianta propusa de SC INTER TERRA SRL prevedea unele modificari cu privire la reglementarile PUZ-ului supus consultarii populatiei in perioada 05.03-29.03.2015, s-a impus reluarea procedurii cu notificarea proprietarilor afectati de noile propuneri.

    Sesizarile au fost transmise initiatorului PUZ-ului, in vederea formularii unui raspuns in termenul legal prevazut in Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011.

    In sesizarea depusa, SC LOTUS CENTER SA a solicitat includerea in zona reglementata prin PUZ si a suprafetelor de teren pe care le detine in proprietate, avandu-se in vedere ca, initial, cele doua societati au elaborat impreuna documentatia de urbanism care a parcurs toate etapele privind obtinerea avizelor si consultarea publicului, exprimandu-si nemultumirea ca SC INTER TERRA a decis sa continue demersurile in vederea aprobarii documentatiei, in nume propriu.

     Ca urmare, in sedinta CMUAT din data de 15.07.2015 s-a prezentat o noua varianta a PUZ-ului modificator care a fost avizata cu aviz nr.1150/15.07.2015.

     Prin sesizarile depuse de SC ACTTEX GROUP SRL,  se solicita trecerea din proprietatea privata a SC INTER TERRA SRL, in domeniul public, a unei suprafete de teren mai mari decat cea necesara dezvolarii retelei stradale, in vederea asigurarii accesului la drum public al unor proprietati pe care aceasta le detine. Prin adresele nr.193628/20.07.2015 si 198444/27.08.2015, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile prezentate in contestatii, subliniind ca PUZ-ul, atat in forma supusa consultarii publicului cat si in forma modificata in urma solicitarii SC LOTUS CENTER SA, respecta prevederile legale in vigoare precum si cerintele impuse de autoritatea publica locala cu privire la dezvoltarea retelei stradale, iar alte drepturi de servituti pot fi reglementate prin conventii intre proprietarii privati de teren.

 

      Prin urmare, documentatia de urbanism (PUZ -  Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu Oradea; modificare PUZaprobat prin HCL 38/2005) va fi supusa spre aprobare Consiliului Local in forma avizata de CMUAT, in urma analizei obiectiunilor formulate in perioada rezervata consultarii publicului  (aviz nr.1150/15.07.2015) , corelata cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.109/19.01.2015.

 

 

 

                                                            Arhitect sef,

                                                       Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective; modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator