Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea

Vineri , 10 Aprilie 2015, 13:53

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 05.03-29.03.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ -  Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu,  Oradea

 

            Au  fost depuse mai multe  sesizari cu privire la propunerile din PUZ, din partea SC TECOR INDUSTRIES SRL, SC ATTEX GROUP SRL prin Lucan Daniela, SC BLOC 10 ARED SRL, Herle Cristina si Morar Cristina Doina

            Sesizarile au fost transmise initiatorului PUZ-ului, in vederea formularii unui raspuns in termenul legal prevazut in Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011. Prin adresa nr.99244/30.03.2015, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile prezentate in contestatii.

             Avand in vedere ca cele mai multe dintre obiectiuni se refereau concret la reglementarile din PUZ cu privire la reteaua stradala si functiuni, aceste obiectiuni au fost supuse atentiei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului in sedinta din data de 01.04.2015, fiind emis avizul consultativ nr.464/01.04.2015, prin care s-au facut unele recomandari de modificare a PUZului in concordanta cu observatiile desprinse din sesizarile depuse, respectiv:

-       reglementarea profilului transversal al str.Tudor Vladimirescu la 25,0m (12,5m din ax pe partea beneficiarilor);

-       largirea drumului public identificat cu nr.cad.188129 la profil transversal de minim 12,0m;

-       mentinerea propunerii privind trama stradala a drumului public constituit in prelungirea str.Simion Barnutiu la profil transversal de 18,0m pe tronsonul cuprins intre str.Onestilor si drumul public identificat cu nr.cad.188129, respectiv la profil transversal de 12,0m pe tronsonul cuprins intre drumul public identificat cu nr.cad.188129 si str.W.Shakespeare;

-       in ceea ce priveste posibilitatea amplasarii unui bloc de locuinte in subzona 3.2, in conditiile in care vor fi respectate prevederile legale in vigoare cu privire la asigurarea distantelor fata de constructiile existente si la insorire (OMS 119/2014), nu exista un motiv obiectiv care sa impiedice investitia propusa. Mai mult, subzona 3.2 va face obiectul unei noi documentatii de urbanism (PUD) care va studia concret modul in care aceasta va fi mobilata, ocazie cu care proprietarii direct afectati vor avea ocazia de a-si exprima din nou parerea. Pe de alta parte, noul PUG, documentatie care a primit aprobarea de principiu din partea  Consiliului Local  fiind  transmis spre avizare instituţiilor abilitate (HCL 866/2013), atribuie parcelelor situate intre B-dul Decebal si str. W.Shakespeare, zona functionala M2 - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanţă locală;

-       referitor la zonele verzi amenajate, s-a stabilit ca acestea sa ramana asa cum au fost prevazute in varianta avizata si supusa consultarii publicului.

    Tinand cont de recomandarile CMUAT, elaboratorul PUZului a operat modificarile

solicitate prin avizul consultativ nr.464/01.04.2014 si a depus o noua documentatie spre analiza in sedinta CMUAT din data de 08.04.2015, fiind emis avizul favorabil nr.487/08.04.2015.

       Documentatia de urbanism (PUZ -  Ansamblu de cladiri  comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu Oradea ) va fi supusa spre aprobare Consiliului Local in forma avizata de CMUAT, in urma analizei obiectiunilor formulate in perioada rezervata consultarii publicului  (aviz nr.487/08.04.2015) , corelata cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.109/19.01.2015.

.

 

                                                            Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective, zona B-dul Decebal - str. Stefan Octavian Iosif - str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 - 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator