Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Construire cladiri multifunctionale, str. Nufarului, nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea

Vineri , 27 Noiembrie 2015, 10:05

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire cladiri multifunctionale,  str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire cladiri multifunctionale,  str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire cladiri multifunctionale,  str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborare PUZ  - Construire cladiri multifunctionale,

 str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946,

186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 23.10.2015 - 16.11.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Construire cladiri multifunctionale,  str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea

 

            au fost depuse 2 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism .

            Prin adresa inregistrata cu nr.294248/13.11.2015, d-na Seuche Maria subliniaza ca nu este de acord cu noul drum public propus a se constitui ca legatura intre incinta centrului comercial LOTUS si str.Meiului, intrucat acesta ii afecteaza proprietatea,  exprimandu-si totodata nemultumirea ca reglementarile PUZ-ului se limiteaza doar la incinta LOTUS (solicitand sa fie stabilite reglementari urbanistice si pe  terenul pe care il are in proprietate) si ca s-ar impune elaborarea unui studiu de insorire care sa ilustreze in ce mod noile cladiri ii vor afecta proprietatea.

            Prin adresa nr.294962/16.11.2015, o parte din proprietarii parcelelor din vecinatatea amplasamentului studiat prin PUZ (Molnar Tiberiu, Petras Marton, Pater Gabriela,  Pop Marius, Sarca Radu, Mihalek Gyorgy prin avocat Pop Delia), precizeaza ca nu sunt de acord cu  zona de studiu a PUZ-ului, solicitand sa fie stabilite reglementari urbanistice si pe  terenul pe care il detin in proprietate, exprimandu-si totodata nemultumirea ca proiectele lor pe care le-au inaintat spre avizare Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, au primit avize nefavorabile

            Sesizarile au fost transmise, prin posta electronica, elaboratorului PUZ-ului, in vederea formularii unui raspuns argumentat. Prin adresele inregistrate cu nr.296246/17.11.2015 si 297503/19.11.2015, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile prezentate in contestatii.

            Astfel, se specifica faptul ca drumul de legatura intre str.Meiului  si drumul privat ce deserveste incinta LOTUS CENTER s-a propus la solicitarea CMUAT, in faza de avizare a PUZ-ului, considerandu-se un drum de interes public cu rolul de a descarca traficul generat de activitatile ce se desfasoara in zona, deservind in acelasi timp si parcul sportiv SALCA III, proiect avizat de CMUAT (aviz nr.1683/07.10.2015 ). Drumul va avea un profil de 12,0m si va fi constituit etapizat, prima etapa (latimea de 6,0m) revenind in sarcina beneficiarului PUZ-ului, urmand ca cealalta jumatate sa se constituie intr-o etapa ulterioara, pe masura dezvoltarii unor proiecte de interes privat sau public. Avand in vedere faptul ca nu e definit un termen pentru realizarea drumului respectiv la profilul reglementat (12,0m), in prima faza, acesta va avea sens unic si va deservi strict activitatile ce se desfasoara in partea sudica a acestuia. Facem precizarea ca in proiectul parcului sportiv a fost deja prevazuta constituirea drumului conform propunerii din PUZ-ul avizat.

            Deasemenea se face precizarea ca zona de studiu a documentatiei de urbanism se refera la intreaga zona reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 140/2000 privind reconversia functionala a incintei fostei fabrici de bere, studiul facandu-se etapizat. Prima etapa a fost elaborata la initiativa LOTUS CENTER SA, pe baza unei teme de dezvoltare bine definite trasate de catre investitor, fiind finantata din fonduri private,  urmand ca restul arealului sa fie studiat intr-o etapa ulterioara, prin documentatii de urbanism elaborate la initiativa persoanelor interesate, pe baza unor teme de dezvoltare compatibile, din punct de vedere urbanistic, cu caracterul zonei.

PUZ-ul  privind reconversia functionala a zonei industriale a fostei fabrici de bere aprobat prin HCL nr.140/2000 prevedea amenajarea unei zone de agrement. Zona studiata prin PUZ a fost impartita, din punct de vedere functional, in doua subzone: partea sudica destinata dezvoltarii unor centre comerciale si cladiri cu functiuni mixte (supermagazine, hoteluri, cinematografe, sali de conferinte, birouri, etc.) iar partea nordica destinata unor amenajari sportive si de recreere.

In acest context, prezentarea unui studiu de insorire care sa ilustreze modul in care sunt afectate parcelele situate la nordul amplasamentului studiat nu este necesar intrucat, conform legislatiei in vigoare (OMS 119/2014),  un studiu de insorire se impune doar pentru cladiri cu functiunea de locuinte iar, conform PUZ aprobat prin HCL 140/2000 si a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, care a primit aprobarea de principiu din partea  Consiliului Local  fiind  transmis spre avizare instituţiilor abilitate (HCL 866/2013), pe parcelele respective sunt permise activitati sportive si de agrement (complex sportiv, terenuri sportive cu cladiri aferente, restaurante, centre de relaxare,  parcuri...). Elaboratorul PUZ-ului face precizarea ca inaltimea maxima a noilor cladiri nu depaseste inaltimea caldirii existente (Centrul de afaceri TRADE CENTER).

            In ceea ce priveste nemultumirea formulata de contestatari privind respingerea, de catre CMUAT, a proiectelor de dezvoltare pe care le-au supus avizarii, subliniem faptul ca aceste proiecte vizau propuneri de parcelare in vederea dezvoltarii unor zone rezidentiale de locuinte unifamiliale de tip R2, propuneri ce nu se incadreaza in contextul urban dictat de  caracterul zonei.

Mentionam ca dezvoltarea urbanistica  care face obiectul PUZ-ului supus consultarii populatiei, se desfsoara in partea sudica a amplasamentului studiat prin vechea documentatie de urbanism,  noile cladiri propuse incadrandu-se atat din punct de vedere functional, cat si din punct de vedere arhitectural in contextul urban existent (cladiri multifunctionale destinate serviciilor cu acces public, comertului en detail, administrarea afacerilor, locuinte de serviciu sau pemanente... etc)

Functiunea propusa prin PUZ este de tip Is, definita in noul PUG, ca fiind zona a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor, cu funcţiuni de tip terţiar (servicii cu acces public, comerţ en detail, administrarea afacerilor..), realizate în general pe baza unui proiect unitar, fiind admise si locuinţe de serviciu permanente sau temporare, cu respectarea prevederilorlegale (Legea 114/1996), cu condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv angajaţilor, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

        Avand in vedere aceste raspunsuri, care aduc lamuriri cu privire la problemele sesizate de persoanele interesate, consideram ca dezvoltarea urbanistica propusa se incadreaza in caracterul urban al zonei, iar dezvoltarea retelei stradale si organizarea circulatiei in incinta, contribuie la fluidizarea traficului generat atat de functiunile existente cat si de dezvoltarile viitoare.

           In acest context, documentatia de urbanism "PUZ - Construire cladiri multifunctionale,  str. Nufarului,  nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea", va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT prin avizul nr.1629/30.09.2015, corelat cu avizele solicitate prin CU nr.3500/03.09

 

                                                            Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Construire cladiri multifunctionale, str. Nufarului, nr.cad.157833, 157404, 187113, 186658, 176001, 186946, 186945, 185927, 186280, 185921, 185917, 185923 -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator