Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A -Oradea

Luni , 11 August 2014, 13:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A -Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A -Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ  - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 12.06.2014-06.07.2014, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A, Oradea

 

            au fost depuse 4 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism .

            Prin adresele nr.131989, 131995, 131992,132005, din data de 04.07.2014, Asociatia de proprietari nr.14, Cioban Ghiran, Dragoiu Cecilia Anca si Dragoiu Horia,  au formulat unele obiectiuni la propunerile din PUZ cu privire la regimul mare de inaltime a cladirii propuse, care prin prezenta ei ar crea disconfort proprietatilor invecinate, in sensul reducerii gradului de intimitate si insorire, cresterii poluarii fonice si chimice, precum si cresterii traficului rutier. Totodata petentii reclama faptul ca nu sunt indeplinite prevederile legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea distantei intre cladiri,  a gradului de insorire si asiguarea zonelor verzi.

            Sesizarile au fost transmise initiatorului PUZ-ului prin adresa nr. 115276/08.07.2014, in vederea formularii unui raspuns argumentat. Prin adresa inregistrata cu nr.142244/21.07.2014, elaboratorul PUZ-ului a formulat un raspuns argumentat la toate obiectiunile prezentate in contestatii.

          Avand in vedere ca au fost depuse mai multe sesizari cu privire la propunerile din PUZ, inclusiv de catre Asociatia de Proprietari nr.14 care reprezinta punctul de vedere al unui numar mare de proprietari ai apartamentelor blocului situat pe str.Sucevei, nr.5A,  Primaria municipiului Oradea a organizat, in data 05.08.2014 ora 12.00, o intalnire intre initiatorul PUZ-ului si respectiv contestatarii acestuia. La intalnire au fost invitati reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Bihor si Inspectoratului Judetean de Politie Bihor - Serviciul Rutier, care sa poata formula un punct de vedere privind implicatiile pe care le genereaza investitia propusa, asupra calitatii vietii.

Mentionam ca organizarea unei astfel de intalniri nu este impusa prin regulamentul adoptat prin HCL 161/2011.

            Potrivit procesului verbal incheiat cu ocazia intalnirii organizate pentru dezbaterea reglementarilor PUZ-ului, elaboratorul PUZ-ului si reprezentantii institutiilor abilitate si-au exprimat punctul de vedere cu privire la obiectiunile formulate, confirmand faptul ca investitia propusa respecta prevederile legale cu privire la asigurarea gradului de insorire a claldirilor din vecinatate, a zonelor verzi amenajate, precum si a locurilor de parcare aferente functiunilor propuse, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (OMS 119/2014, HGR 525/1996 actualizat).

Din punct de vedere al indicilor urbanistici, investitia propusa se incadreaza in limitele impuse de Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG ului municipiului Oradea, respectiv POT = 40% iar CUT = 4 (CUT maxim admis fiind de 5).

          Mentionam ca la dezbatere, din partea celor care au formulat obiectiunile, a participat doar d-na Dragoiu Cecilia care a specificat ca a venit atat  in nume propriu cat si ca reprezentant al celorlalti contestatari (respectiv Asociatia de proprietari nr.14, Cioban Ghiran si Dragoiu Horia).

           Desi elaboratorul PUZ-ului a raspuns argumentat la toate obiectiunile formulate de catre petenti, la sfarsitul dezbaterii, d-na Dragoiu Cecilia a spus ca isi mentine toate obiectiunile formulate, solicitand, in plus, ca initiatorul PUZ-ului sa mentina vegetatia inalta existenta in prezent pe parcela. Initiatorul PUZ-ului precizeaza ca acest lucru nu e posibil in prima faza, dar ca in conformitate cu prevederile   noului PUG (documentatie in curs de avizare), prin care se propune largirea str.Sucevei, profilul strazii prevede amenajarea a doua benzi de spatiu verde cu o latime de 2,0m fiecare, de o parte si de alta a carosabilului. Totodata profilul str.Sucevei (25,0m) prevede amenajarea de trotuare cu o latime de 2,5m.

        Avand in vedere raspunsurile formulate de catre elaboratorul PUZ-ului, precum si punctul de vedere al reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Bihor si Inspectoratului Judetean de Politie Bihor - Serviciul Rutier, cu toate ca d-na Dragoiu Cecilia a specificat ca isi mentine obiectiunile formulate, consideram ca nu exita temei legal pentru blocarea planului urbanistic zonal.

            In acest context, PUZ- ul  „Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter,  str. Sucevei, nr.4A, Oradea", va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT prin avizul nr.239/12.03.2013, corelat cu avizele solicitate prin CU nr.1247/04.04.2014.

 

 

 

                                                            Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator