Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

Vineri , 8 Aprilie 2016, 9:53

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte  si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte  si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte  si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte

 si constituire drum de acces

zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 17.02 - 12.03.2016, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea,

 

            au fost depuse 2 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism .

            Prin adresa inregistrata cu nr.47594/29.02.2016, d-nii Rus-Vid Alexandru, Zdroba Florin si Gudea Pavel au sesizat faptul ca din documentatie nu rezulta clar solutia tehnica privitoare la sistemul de canalizare, exprimandu-si teama ca implementarea proiectului ar putea afecta fantanile care deservesc familiile de pe str.Livezilor, fantani care reprezinta singura sursa de apa potabila (in absenta retelei municipale de apa)..

            Prin adresa nr.53051/04.03.2016, d-nul Gal Norbert, sesizeaza faptul ca propunerea de reglementare a profilului transversal al str.Carier Podgoria, asa cum este ilustrata in plansele aferente „PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea", ar trebui corectata, in sensul repozitionarii axului str.Cartier Podgoria, tinandu-se cont de limitele cadastrale ale parcelelor situate de  o parte si alta a strazii si de traseul existent al strazii.

            Sesizarile au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, iar acesta prin adresa inregistrata cu nr.87477/25.03.2016, a formulat  raspunsuri argumentate la toate obiectiunile prezentate in contestatiile depuse in perioada dedicata consultarii publicului si a operat modificari la plansele aferente PUZ, in acord cu propunerile pertinente formulate de contestatari

            Astfel, referitor la problema referitoare la solutionarea sistemului de canalizare, se precizeaza ca:

-       Până la realizarea infrastructurii propuse în PUZ pe traseul străzii nou create, care va avea caracter public si care va face legătura între strada Cartier Podgoria și str. Livezilor (planșa 5/U rețele tehnico-edilitare), alimentarea cu apă a celor 4 case de locuit se va realiza în sistem de puț forat cu pompă și hidrofor.

-       Până la realizarea rețelei de canalizare în zonă, evacuarea apelor uzate, se va realiza în sistem de rezervor cu vidanjare care este o cuvă din beton sclivisit cu pereții impermeabili și NU în sistem de fosă septică cu strat de pietriș filtrant. Astfel este exclus  pericolul  de scurgere și împrăștiere în stratul freatic din sol. Acest sistem este obligatoriu până la realizarea canalizării stradale și branșarea fiecăruia dintre cei 4 proprietari la acesta. Pentru sistemul cu rezervor vidanjabil se vor încheia contracte cu firmă de salubritate specializată în colectarea cu furtun și evacuarea conținutului acestor rezervoare  ;

Referitor la observatia privind pozitionarea axului str.Cartier Podgoria, se precizeaza ca s-a procedat la corectarea pozitiei acestuia, tinandu-se cont de limitele cadastrale ale parcelelor situate de  o parte si alta a strazii, fiind inclusa,  in profilul transversal al strazii, si suprafata de teren situata in dreptul amplasamentului studiat, aflata la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar, ceea ce conduce la o participare corecta din partea proprietarilor parcelelor de pe ambele fronturi ale strazii, la constituirea profilului transversal (12,0m) al str.Cartier Podgoria.

In consecinta „PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces,  zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea",  va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin aviz CMUAT 55/20.01.2016, cu modificarile rezultate in urma procesului de consultare, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.4853/16.12.2015.

 

 

 

 

                                                                      Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator