Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea

Joi , 5 Iunie 2014, 12:58

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 15.04-9.05.2014, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ -  Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif  nr.cad. 12892 si 169286-Oradea

 

            Au  fost depuse mai multe  sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism:

            SC INTER TERRA SRL (adresa nr.87263/25.04.2014), SC STIMIN SA prin lichidator judiciar CRIST VEST AUDIT SPRL, si SC LOTUS CENTER SA (adresa nr.94613/08.05.2014), SC SINTESA SA (adresa nr.95500/09.05.2014)

            Sesizarile au fost transmise initiatorului PUZ-ului prin adresele nr.88924/28.04.2014, 96609/12.05.2014, 96613/12.05.2014, in vederea formularii unui raspuns in termenul legal prevazut. Prin adresele inregistrate cu nr.89168/29.04.2014, nr.100624/16.05.2014, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile prezentate in contestatii,

            Cu SC INTER TERRA SRL s-au stabilit modificarile care se impun a fi operate          Avand in vedere, insa, ca au existat mai multe contestatii referitoare la propunerile din PUZ, iar problemele ridicate reprezinta puncte sensibile in dezvoltarea viitoare a zonei,  Primaria municipiului Oradea a organizat in data 26.05.2014, ora 13.00 o intalnire intre initiatorul si elaboratorului PUZ-ului si reprezentanti ai persoanelor juridice care au formulat contestatiile (respectiv SC STIMIN SA prin lichidator judiciar CRIST VEST AUDIT SPRL, SC LOTUS CENTER SA si SC SINTEZA SA), in vederea realizarii unei dezbateri pe marginea problemelor ridicate in contestatii.  Mentionam ca organizarea unei astfel de intalniri nu este impusa prin regulamentul adoptat prin HCL 161/2011.

            La dezbatere au participat: d-nul Tincau Tiberiu din partea SC SINTEZA SA, d-nul Ghisiu Voicu, d-na Tent Felicia si d-nul Vagi Ladislau, din partea SC LOTUS CENTER SA, d-na Szekely Maria si d-na Ferariu Crina, din partea SC STIMIN SA prin lichidator judiciar CRIST VEST AUDIT SPRL, d-na Gherman Claudia din partea elaboratorului PUZ si d-nul Lazar Gabriel din partea SC ARED GEO&CAD SRL. Din partea Institutiei Arhitect -sef au participat d-na directoare Adrina Lipoveanu si consilier Camelia Ciente.

            Potrivit procesului verbal incheiat cu ocazia intalnirii organizate pentru dezbaterea reglementarilor PUZ-ului, s-au formulat urmatoarele concluzii:

1. Zona de studiu pentru PUZ-ul modificator a fost stabilita de catre Comisia Municipala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin avizul prealabil de oportunitate nr.216/05.03.2014 si este aceeasi zona care a fost studiata prin PUZ aprobat prin HCL 1017/2004, respectiv HCL 38/2005; In adresa pe care ati primit-o din partea Primariei Municipiului Oradea se specifica faptul ca, in calitate de parte afectata de reglementarile planului urbanistic puteti sa consultati si sa va exprimati opinia in scris privind "PUZ modificator - Constrire ansamblu de locuinte collective, str.ST.O.Iosif , nr.cad.12892 si 169286"  (terenul care a generat PUZ-ul).

2. In elaborarea documentatiei de urbanism avizata si supusa spre consultare publicului s-a tinut cont de faptul ca noul PUG al municipiului Oradea este in curs de elaborare si se afla intr-o faza destul de avansata (prin HCL nr.866/2013 a fost aprobata varianta care a fost trimisa spre avizare institutiilor abilitate). Prin urmare, RLU aferent PUZ a preluat reglementarile propuse prin noul PUG pentru aceasta zona (RiM - Restructurarea zonelor cu caracter industrial in zona mixta); Functiunile propuse, indicii urbanistici, regimul de inaltime si de aliniere a cladirilor, precum si dezvoltarea retelei stradale au fost preluate din RLU aferent PUG-ului in lucru;

3. In urma discutiilor purtate in cadrul dezbaterii, pe baza argumentelor expuse de partile afectate s-au convenit urmatoarele:

-       Se vor elimina drumurile propuse a se constitui intre str.Tudor Vladimirescu si strada nou creata, respectiv drumul propus a se deschide din strada nou creata catre sud care se intoarce apoi catre str.Onestilor taind terenul aflat in proprietatea SC SINTEZA SA;

-       Drumurile care apar si in PUZ aprobat cu HCL 38/2005 vor fi figurate punctat, pe plansa reglementari, urmand ca traseul si profilul acetora sa fie definitivat intr-o etapa ulterioara, odata cu dezvoltarile ce vor avea loc in zona, in baza unor documentatii de urbanism ulterioare;

-       Zonele verzi amenajate vor fi figurate pe terenul ce se afla in proprietatea initiatorilor PUZ-ului, urmand, ca pe viitor, acestea sa fie intregite din proprietatile vecine astfel incat, in final, fiecare proprietate sa participe cu cota aferenta din teren pentru amenajarea unor zone verzi compacte intr-un procent impus prin noul PUG;

-       Din punct de vedere functional, zona de studiu va fi impartita in 2 UTR-uri astfel: UTR 1 - functiuni mixte cu reglementarile speciticate in RLU aferent PUZ avizat si UTR 2 - zona de servicii si comert, asa cum a fost reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 38/2005; In plus, fata de PUZ aprobat pe aceasta zona, se va figura zona verde in curs de amenajare pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Oradea, teren situat in sudul amplasamentului studiat (la intersectia dintre str.Onestilor si str.Al.D.Xenopol.

-       S-a stabilit ca in termen de 2 saptamani de la dezbatere, elaboratorul PUZ- ului sa prezinte Comisiei Municipale de Urbanism  o noua documentatie de urbanism care sa preia propunerile  convenite in cadrul dezbaterii.

-       Prin adresa nr.109692/30.05.2014, SC ARED GEO&CAD SRL , a depus  noua documentatie, care a fost analizata in sedinta CMUAT din data de 04.06.2014, fiind emis avizul favorabil nr.664/04.06.2014.

 

 

.

 

                                                            Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential de locuinte colective, str. Stefan Octavian Iosif nr.cad. 12892, 169286, 169127-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator