Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea

Joi , 27 Mai 2021, 11:01

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea

 

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 08.04.2021-06.05.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

        Elaboratorul PUD-ului a formulat raspuns la obiectiunile inregistrate astfel:

        „-Referitor la spatiul verde acesta va fi de minim 21,0% - arbori cu coroana mare, arbori cu coroana mica, vegetatie joasa, pe terenul beneficiarilor care va deservii ansamblul rezidential. In plus in sudul ansamblului de locuinte colective, este prevazut amenajarea unui parc public conform Programului Oradea Oras Verde 2030 aprobat cu HCL nr.661/2020.

         -In ceea ce priveste locurile de parcare care vor deservi locuintele si dotarile din ansamblu vor fi organizate integral pe terenul investitorilor - numar locuri parcare: 887 (643 la nivelul solului si 244 subterane); Dintre acestea 852 locuri vor deservi apartamentele, spatiile comerciale iar 7 locuri vor fi alocate cresei.

        In plus, pe cheltuiala investitorului, se propune amenajarea unor parcari publice (27 locuri)  pe terenul apartinand Municipiului Oradea, situate in partea vestica  a incintei studiate si blocurile existente pe str.Bumbacului.

         -Referitor la distanta dintre cladirile propuse si cele invecinate se mentioneaza faptul ca aceasta este de 46 m, intre cele doua constructii C7, C8, si imobilele situate la limita nordica a amplasamentului, fiind mai mare decat inaltimea celei mai inalte cladiri 32 m(46 m > 32 m), astfel respectandu-se prevederile OMS Nr.119/2014.

        Tot conform acestui ordin mentionat mai sus, amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore pe zi la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate, iar documentatia propusa se supune acestui ordin, asigurandu-se cladirilor invecinate 3 ½ ore pe zi la solstitiul de iarna, mai mult decat este minimum 1 ½."

        -In ceea ce priveste amplasarea de statii de incarcare masini electrice, sunt luate in considerare la faza DTAC, si amplasamentul va beneficia de aceste dotari.

Referitor la traseul drumului se mentioneaza faptul ca acesta a fost stabilit pe baza situatiei faptice in teren. Zona la care se face referire nu face parte din zona reglementata prin PUZ. Prin plansele reprezentate s-a prezentat o posibila legatura a circulatiei din incinta, cu strada Morii.

        Conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr. 501/2016 cea mai mare parte a terenul se afla in UTR Va- Zona verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat, fapt pentru care este prevazuta amenajarea unui parc public conform Programului Oradea Oras Verde 2030 aprobat cu HCL nr.661/2020.Pierderea juridica se va stabili si comunica ulterior la etapa de amenajare, de catre Primaria Oradea."

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5786/17.11.2020.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential, str.Ion Bradu, nr.cad.161522, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator