Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

Vineri , 3 August 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

 

                                                                                               A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren

generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 10.05.2018 - 03.06.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren, generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

 

au fost inregistrate mai multe adrese adrese prin care proprietarii terenurilor afectate de propunerile din PUZ si-au exprimat dezacordul privind parcelarea propusa (cu referire la solutia de parcelare, la parcelarea in sine sau la faptul ca proprietarii terenurilor propuse pentru parcelare trebuie sa-si asume extinderea utilitatilor pana in dreptul parcelelor).

           Observatiile formulate, au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr.272416/06.07.2018, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la obiectiunile inregistrate, precizand urmatoarele:

-       In perioada destinata consultarii publicului s-a constat faptul ca situatia terenurilor cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului este una complexa din punct de vedere juridic, unele parcele apartinand unor firme aflate in insolventa, altele aflate in folosinta unor persoane in varsta care nu sunt proprietari de drept, ceea ce face practic imposibila tratarea intregii suprafete de teren stabilite prin avizul de oportunitate;

-       Varietatea obiectiunilor inregistrate in perioada destinata consultarii publicului, conduce la concluzia ca este foarte dificila identificarea unei solutii care sa multumeasca pe toata lumea, mai ales ca implementarea PUZ-ului implica acordul tuturor proprietarilor terenurilor supuse parcelarii;

-       Datorita situatiei juridice a terenurilor cuprinse in zona de studiu, reticentei proprietarilor de terenuri, complexitatii propunerii care implica alipiri si reparcelari, constituiri de noi drumuri publice, extinderea utilitatilor pana in dreptul parcelelor rezultate, initiatorul PUZ-ului nu poate sustine individual acest proiect;

-       Parcela care a generat PUZ-ul (identificata cu nr.cad.199597) are acces direct la str.Jurcsak Tibor echipata cu  retele edilitare (electricitate, apa, canalizare) si indeplineste conditiile de construibilitate definite de RLU aferent PUG (suprafata, forma geometrica, front la strada), fiind situata in imediata vecinatate a teritoriului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.323/2017.

      Tinand cont de argumentele prezentate, elaboratorul PUZ-ului a propus anularea procedurii de elaborare a documentatiei de urbanism, solicitand obtinerea autorizatiei de construire, din considerentul ca sunt indeplinite conditiile privind exceptia de la procedura de urbanizare, conform HCL nr.836/2017.

       Aceasta propunere a fost analizata in sedinta CMUAT din data de 26.07.2018, fiind acceptata.

       In concluzie, documentatia de urbanism in forma supusa consultarii publicului nu va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local.

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire casa si imprejmuire teren; Parcelare teren generat de nr.cad.199597, zona str.Jurcsak Tibor - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator