Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter, str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea

Luni , 22 Iunie 2015, 7:58

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter,  str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter,  str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter,  str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter,  str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea

 

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 27.03.2015 - 20.04.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor

 

PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter,  str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea

 

au fost inregisatrate doua sesizari cu nr.de inregistrare 98868/30.03.2015 si nr.inregistrare 114471/17.04.2015.

 

Sesizarile au fost transmise si elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica) in data de 20.04.2015 respectiv in data de 27.04.2015, iar raspunsul la observatiile referitoare la propunerile din PUZ a fost depus si inregistrat la Primaria Municipiului Oradea cu nr.151928/05.06.2015. 

 

In raspunsul formulat de catre elaboratorul PUZ-ului  se specifica urmatoarele:

 

1.    Pentru sesizarea cu nr. de inregistrare 98868/30.03.2015 arhitectul a atasat avizul de coexistenta nr.39/2015 eliberat de Termoficare Oradea SA prin care este specificat:

 " - Pe terenul pe care se propune constructia imobilului exista o retea de distributie de la PT 911, din conducte clasice 2 x DN 100 +2 conform planului de situatie, fata de care  fundatia imobilului va trebui realizata la o distanta de cel putin 0,5m de marginea canalului termic. Pentru aceasta se vor respecta urmatoarele:

      -  lucrarile vor incepe numai dupa semnarea procesului-verbal de predare a amplasamentului;

      -   sapatura pentru fundatia paralela cu traseul se va FACE cu maxima atentie, urmandu-se sa un apara scurgeri de nisip dinspre conductele de termoficare. O asemenea situatie ne va fi imediat semnalata iar constructorul va lua masurile necesare pentru oprirea si completarea nisipului scurs;

      -    dupa terminarea lucrarilor, beneficiarul va asegura accesul nostru neingradit la conducte, ori de cate ori va fi nevoie de interventii pentru reparatia lor. In acest stop pe traseul retelei se interdice amplasarea oricaror constructii permanente."

 

2.    Pentru sesizarea cu nr. de inregistrare 114471/17.04.2015 arhitectul specifica urmatoarele:

      -   planul de situatie al proiectului s-a realizat pe suportul cadastral actualizat al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. In consecinta daca constructiile dumneavoastra au fost realizate pe baza de autorizatii de construire si notate in cartea funciara va rugam adresati-va Oficiului de Cadastru.

     -    drumul de acces va fi amenajat cu locura de parcare publice pe latura sudica a investitiei;

    -     lucrarile de construire se vor realiza fara afectarea constructiilor invecinate sub urmarirea Inspectoratului de Stat in Constructii;

    -       avand in vedere ca terenul supus investitiei este unul privat decizia asupra functiunilor construite apartine si este asumata de investitor in conformitate cu planurile de urbanism din zona.

 

Conform studiului de insorire, prin amplasarea imobilului propus nu este afectata insorirea constructiilor vecine sub limitele legale reglementate prin Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sanatatii. Pe plansa nr. 13/U - Studiu de insorire au fost aratate pozitiile umbrelor la orele insorite si suprafata umbrei aruncate de imobilul propus, pe vecinatati.

 

Avand in vedere adresa elaboratorul PUZ-ului, avizul de coexistenta nr.039/2015  eliberat de SC Termoficare Oradea SA respectiv studiul de insorire, PUZ-ul va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT (aviz nr.267/04.03.2015), corelat cu avizele solicitate prin CU nr.4312/19.11.2014. 

 

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective P+4E cu spatiu comercial si functiuni complementare la parter, str.N.Bolcas, nr.cad.9878/1, nr.cad. 9878/2, nr.cad. 9602, nr.cad.9879, nr.cad.10194 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator