Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea

Luni , 19 Decembrie 2022, 13:00

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea  

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.06.2022-05.07.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea  

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Avand in vedere sesizarile inregistrate, prezenta documentatie de urbanism, a fost supusa analizei sedintiei CMUAT din 03.11.2022 si a obtinut avizul nr.1990 prin care se specifica urmatoarele:

„Etapizarea procesului de urbanizare în 2 etape: prima etapa se va reglementa prin prezenta documentație, iar cealaltă va fi studiată printr-o altă documentație de urbanism de tip PUZ; In situația in care, va fi respectata simularea prezentata si prezentele reglementari, nu va fi necesara întocmirea unei alte documentații de urbanism.

- Documentația NU se va supune procedurii de consultare a populației, conform prevederilor din "Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului" (aprobat prin HCL nr.495/2019) deoarece documentația a fost supusă consultării populației. Noua propunere este rezultatul procedurii menționate.

Astfel, în urma sesizărilor/obiecțiunilor a fost redusă zona de studiu, nemaifiind necesar, întocmirea unui Masterplan, urmând ca teritoriul rămas neurbanizat să fie studiat printr-o documentație de urbanism  ulterioară (PUZ Urbanizare)."

Anexat s-au trims plansele aferente.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea   va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.1990/03.11.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4634/13.10.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Parcelare teren, nr.cad.15245, str. Academician David Prodan, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator