Trimite unui prieten

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea

Marti , 3 Decembrie 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 18.10.2019-11.11.2019, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru:

 

PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea

 

a fost inregistrata o adresa cu privire la propunerile din PUZ, referindu-se la: reglementarile urbanistice.

            Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.          

            In raspunsul  formulat de elaboratorul PUZ- ului, se specifica urmatoarele:

            Profilul transversal al drumului propus in nordul amplasamentului studiat a fost preluat din PUG; Conform PUG aprobat cu HCL 501/2016, se prevede constituirea unui drum public cu profil transversal de 18m (tip IIIB), profil care va trebui preluat in toate documentatiile de urbanism care vor studia amplasamente situate pe tronsonul drumului respectiv.

Documentatia de urbanism de tip PUG avand un ordin superior PUZ-ului, directiile de dezvoltare ale retelei stradale municipale trebuie preluate intocmai.

Prin procesul de urbanizare se propune cedarea unei suprafete de 28,85% din parcele studiate, care au generat prezentul PUZ. Acesta suprafata poate sa varieze pentru parcelele situate in urmatoarele etape de urbanizare, in functie de zona in care este amplasata fiecare parcela, dar vor trebui respetate criteriile impuse de procesul de urbanizare, respectiv: rezervarea unei suprafete de 25% din suprafata totala destinata dezvoltarii serviciilor publice, a tramei stradale, a infrastructurii edilitare si 10% din suprafata totala destinata amenajarii spatiilor verzi publice.

In plansa U02-Masterplan, s-au propus profile stradale la distante de aproximativ 70m, la doua parcele construibile, astfel incat toate parcelele sa aiba acces public.

Toate terenurile studiate, sunt amplasate in UTR Uliu-Zona de urbanizare.

            In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea",  va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr. 1340/15.07.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 1112/04.03.2019.

 

Fișiere - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator