Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea

Luni , 7 Februarie 2022, 9:18

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea

 

 

      Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 16.11.2021-12.12.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

      PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea

 

 au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

      Prin adresa inregistrata cu nr.540176/28.12.2021, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la obiectiuni astfel:

      "Zona ULiu, din care terenul generator de PUZ face parte partial, admite functiunea de locuinte colective de mici dimensiuni. Noua subzona, propusa prin PUZ, preia aceasta reglementare, respectand numarul maxim de apartamente acceptat intr-un imobil.

         Pentru a asigura intimitatea atat in incinta terenului cat si a imobilelor invecinate se va avea in vedere distantarea fata de vecinatati in functie de destinatie, amplasarea ferestrelor in cel mai favorabil mod pentru ambele parti si plantarea de bariere verzi, unde este cazul.

      Propunerea privind reglementarea profilului transversal al strazilor Caisilor si Dimitrie Anghel este impusa de reglementarile urbanistice stabilite prin PUG aprobat cu HCL 501/2016 care prevede ca profilul transversal al strazilor care asigura accesul in zonele rezidentiale sa fie de minim 12 m. Acesta prevedere este in vigoare indiferent de aprobarea sau neaprobarea PUZ-ului.     

      Pentru a nu crea un disconfort din punct de vedere al traficului, s-a avut in vedere faptul ca zona este in proces de dezvoltare al retelelor stradale.

      Prin PUZ s-a preluat reglementarile urbanistice privind str. Dimitrie Anghel, care propune largirea strazii la un profil de 12 m, urmand ca proprietarul terenului generator de PUZ sa efectueze transferul de proprietate din domeniu privat in dmeniu public, coform plansei U06 - „Circulatia terenurilor" aferente proiectului.

      Rolul unui PUZ, printre altele este si sa reglementeze retrageri, cat si regim de inaltime. Pentru PUZ-ul care face subiectul acestor discutii s-au analizat retragerile, inaltimile si destinatiile constructiilor invecinate. De asemenea s-a efectuat un studiu de insorire pentru a se observa efectul constructiilor propuse asupra vecinatatilor.

     Exista un singur acces propus in/din incinta terenului generator de PUZ, acesta fiind din str. Dimitrie Anghel.

     In momentul de fata, terenul a carei destinatie se doreste a deveni prin PUZ zona de locuinte colective mici, are destinatie industriala, iar zona propusa ca parcare autoturisme fiind zona de trecere si stationare pentru utilaje. S-a avut in vedere lipsa ferestrelor locuintei pe partea de N-E, unde s-a propus parcarea. Se va propune ca locurile de parcare adiacente locuintei a caror proprietari sunteti sa fie locuri cu posibile puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice, acest lucru diminuand atat nivelul de poluare, cat si de zgomot.

       Propunerea nu afecteaza in nicio masura folosinta bunului propriu, fata de situatia actuala.

     Atat la faza PUZ, cat si la faza DTAC a proiectului se depun documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor privind utilitatile urbane si infrastructura. Aceste documentatii se evelueaza de catre fiecare institutie in parte urmand a se elibera avize favorabile sau nefavorabile, in functie de capacitatea retelelor de a livra necesarul de consum.

      Terenul studiat in PUZ, conform PUG valabil cuprinde doua zone : Uliu si Liu. Prin PUZ se propune o subzona functionala de locuinte colective mici (care preia aceasta functiune din reglementarile zonei Uliu din care terenul face parte partial) si care s-a denumit Lcm.

      In propunerea de mobilare a terenului s-a avut in vedere necesarul de locuri de parcare si spatii verzi pentru destinatia propusa.

      Distanta dintre cladirea propusa, cea mai apropiata de constructia aflata in proprietatea dumneavoastra este de 11 m, iar fata de mejdia comuna este de 3 m.

Regimul de inaltime admis atat in zona Liu cat si in Uliu este de P+1+M,  P+1+R, propunerea noastra inlocuind doar mansarda, respectiv etajul retras cu etaj. Inaltimea maxima a constructiilor nu va fi depasita intrucat se va opta pentru acoperis tip terasa.

In propunerea retragerilor si a aliniamentului s-a tinut cont de „regulamentul zonei" si amplasarea cladirilor invecinate pe terenuri, inclusiv a cladirii aflate in proprietatea dumneavoastra, care are o retragere laterala de 2 m si posterioara de 3 m.

       Prin PUZ se reglementeaza intreaga zona solicitata prin avizul de oportunitate 1461 din 08.07.2021, terenul cu numarul cadastral 173342, aflandu-se in aceasta zona.

Atat mobilarea si amenajarea terenului cat si compartimentarea si dotarea constructiilor vor fi propuse, analizate si avizate de forurile competente, asfel incat sa nu fie improprii si sa nu afecteze vecinatatile, indiferent de destinatiile acestora.

      La amenajarea si organizarea spatiilor din interiorul cladirilor propuse se va tine cont de eventualii factori de disconfort, astfel incat acestia sa fie inlaturati fara a afecta constructiile existente si nici invers. In cei 3 m rezultati din retragerea cladirii propuse fata de limita terenului dumneavoastra s-a propus o perdea verde cu rol de separare a celor doua functiuni (locuinte colective respectiv laborator dentar)."   

          In consecinta documentatia de PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 2117/22.10.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3908/23.07.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Desfiintare constructii industriale si construire complex de locuinte colective, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad.186598, nr.2, Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator