Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea

Vineri , 11 Iulie 2014, 14:50

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea

A N U N T
referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind
elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea


Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 30.05.2014 - 23.06.2014, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru
„PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea",
au fost inregistrate 2 sesizari privind elaborarea planului urbanistic zonal.
Prin adresa nr.111996, Parohia Ortodoxa Buna Vestire, specifica faptul ca notificarea cu privire la elaborarea PUZ-ului trebuie trimisa Episcopiei Ortodoxe Romane, intrucat aceasata este proprietara parcelei cuprinsa in zona de studiu a PUZ-ului, conform extrasului CF anexat.
Ca urmare a acestei sesizari a fost trimisa o notificare si Episcopiei Ortodoxe Romane (nr.115406/11.06.2014).
Prin adresa depusa de catre d-nul Ilica Vasile, in calitate de consilier al Parohiei Buna Vestire, insotita de un memoriul justificativ, Episcopia Ortodoxa Romana a formulat unele obiectiuni cu privire la cuprinderea Bisericii Buna Vestire in zona de studiu a documentatiei de urbanism si solicita includerea, in devizul general al executiei lucrarilor de construire a noului corp de cladire, a cheltuielilor privind relocarea obiectivelor publice (retele electrice, post trafo, retele de termoficare..) de pe proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane.
Sesizarea a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica) in data de 26.06.2014. Potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, acesta, impreuna cu initaitorul PUZ-ului, au obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz. Raspunsul la observatiile referitoare la propunerile din PUZ a fost depus si inregistrat la Primaria Municipiului Oradea cu nr.128386/30.06.2014.
Referitor la cuprinderea Bisericii Buna Vestire in zona de studiu a PUZ-ului, mentionam ca zona de studiu a documentatiei de urbanism a fost impusa prin avizul prealabil de oportunitate nr.212/2014, respectiv zona delimitata de str.Sulyok Istvan, str.Piata Rahovei, str.Primariei si str.Simion Barnutiu.
In raspunsul formulat de catre elaboratorul PUZ-ului se subliniaza faptul ca biserica a fost proiectata si construita in axul Pietei Capelei, asa cum s-a numit Piata Rahovei inainte de anii 1940.
In raspunsul formulat de catre elaboratorul PUZ-ului se mai specifica faptul ca edificarea noului corp de cladire se va realiza strict pe terenul aflat in proprietatea Universitatii Partium fara a afecta alte proprietati. In acest sens, imediat ce Parohia Buna Vestire si-a declinat competenta cu privire la cedarea unei suprafete de teren de 37,0mp catre Universitatea Partium, elaboratorul PUZ-ului a propus o noua varianta de amplasare a cladirii, astfel incat aceasta sa nu afecteze alte proprietati. Noua propunere a fost analizata in sedinta CMUAT din data de 25.06.2014 fiind emis avizul nr.747/25.06.2014.
In ceea ce priveste propunerea din PUZ cu privire la transformarea, pe viitor, a str.Rahovei in strada pietonala, se subliniaza ca aceasta propunere a fost preluata din reglementarile noului PUG (documentatie in curs de avizare).
Referitor la solicitarea Parohiei Buna Vestire privind cuprinderea, in devizul general al executiei lucrarilor de construire a noului corp de cladire, a cheltuielilor privind relocarea obiectivelor publice (retele electrice, post trafo, retele de termoficare..) de pe proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane, se specifica faptul ca respectivele lucrari edilitare de amploare nu fac obiectul construirii noului corp de cladire. Retelele edilitare vor putea fi mutate pe terenul municipalitatii cu ocazia restructurarii str.Piata Rahovei, de comun acord cu Primaria Municipiului Oradea si furnizorii de utilitati.
In concluzie, prin reglementarile propuse prin PUZ, nu va fi afectata proprietatea bisericii ortodoxe, mai mult, se traseaza o directie de dezvoltare urbanistica in ton cu modernizarea si imbunatatirea aspectului urban stradal.
In consecinta PUZ-ul va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT (aviz nr.747/25.06.2014), corelat cu avizele solicitate prin CU nr.935/17.03.2014.

.


Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Extindere cu un corp de cladire UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM, str. Sulyok Istvan, nr.14-16, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator