Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea

Luni , 18 Aprilie 2022, 14:43

Exportă PDF - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea Tipărește pagina - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea

 

     Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.03.2022-31.03.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

     PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea.

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Prin adresele inregistrate cu nr.133252/29.03.2022 si 145254/07.04.2022, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri:

- la obiectiunea inregistrata cu nr.129931/2022 astfel:

"-Referitor la solicitarea de a cuprinde parcelele cu Nr. Cad.: 197026 si Nr. Cad.: 195053 aflate in vecinatatea zonei de studiu a planului urbanistic zonal, mentionam ca cele doua terenuri amintite mai sus fac parte din zona ALV, iar terenul ce a generat PUZ face parte din zona LiU, terenurile mai sus mentionate nu au fost cuprinse in zona de studiu aprobata prin avizul CMUAT. Trebuie sa intocmiti o documentatie de urbanism de tip PUZ in baza avizului prealabil de oportunitate nr.1828 din 09.09.2021."

- la obiectiunea inregistrata cu nr.137765/2022 astfel:

"- Lățimea de 12.00 m a drumului public adiacent a fost preluată din documentația de urbanism avizată anterior elaborării prezentul plan urbanistic zonal, și anume: Dezmembrare imobil cu nr. Cad 156899, aprobată cu avizul CMUAT Nr. 84 din 21.01.2021.

- Documentația de dezmembrare a avut la bază un studiu de oportunitate, avizat favorabil, în care a fost preluat profilul transversal de 12 m prevăzut pentru străzile Colinelor, Răspântiilor şi Prelungirea str. Răspântiilor în planuri urbanistice zonale elaborate anterior (2012-2013) în arealul care cuprinde imobilul studiat.

- Dezmembrarea mai sus amintită a produs efecte juridice și anume: terenul destinat modernizării profilului transversal la 12.00 m a fost dezmembrat (Nr. Cad.: 210048 în suprafața de 639 mp) și a fost preluat în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin HCL 599/2021, beneficiarul PUZ ne mai având un drept juridic asupra acestui imobil.

Dumneavoastra trebuie sa intocmiti o documentatie de urbanism de tip PUZ in baza avizului prelabil de oportunitate nr.53/20.01.2022." 

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.174/10.02.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5119/11.10.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Lotizare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim 2 unitati locative, str.Colinelor, nr.cad 210047, Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator