Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea

Luni , 3 Ianuarie 2022, 11:35

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea

 

           Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.09.2021-11.10.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

           PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

           Astfel ca urmare a sesizarilor inregistrate prezenta documentatie de urbanism a fost introdusa spre analiza in sedinta CMUAT din data de 14.10.2021. In aceasta sedinta fiind analizate atat sesizarile, cat si punctul de vedere al arhitectului care a fost urmatorul:

-         "Terenul ce s-a studiat in cadrul PUZ -ului a fost stabilit in cadrul Aviz de Oportunitate nr. 414/04.03.2021 alin. 1

-         Terenul menționat pe planșa U6 - CIRCULATIA TERENURILOR evidențiat ca aparținând dom. public și având în momentul de față funcțiunea de șanț, nu poate fi reglementat ca și drum deoarece acesta va ramâne cu funcțiunea de șanț și după finalizarea proiectului de Contruire a Supermarketului propus, iar realizarea unui drum suplimentar in această zonă nu se justifică. Oportunitatea realizării unui drum nu este justificată deoarece de pe acesta nu se crează nici un acces de pe vreo proprietate.

-         Cele două terenuri evidențiate pe planșa U6 - CIRCULATIA TERENURILOR având mențiunea "Teren PMO - se intenționează cumpărarea de către Lidl" sunt terenuri pe care Lidl are intenția să le cumpere/concesioneze după aprobarea PUZ-ului menționat mai sus în vederea întregirii suprafeței pe care se dorește realizarea proiectului și pentru amenajarea acestora. Având în vedere că achiziționarea/concesionarea celor două loturi este legată de aprobarea PUZ-ului menționat mai sus, se vor face demersuri în acest sens dupa aprobarea PUZ-ului.

-         Pe planșa prin care se evidențiază studiul de evaluare a nivelului de zgomot sunt reprezentate imobilele care până la momentul solicitării realizării studiului acustic au avut conturul cadastral realizat și intabulat în Cartea Funciară, conform Anexa 1 - Proces Verbal de recepție emis de OCPI Bihor și Plan Topografic vizat OCPI.

Însă, în realizarea studiului și analizarea factorilor de poluare fonici s-a ținut cont de toți vecinii.

Ca și măsură la această sesizare, s-a actualizat suportul cadastral în care este reprezentată și construcția la care se face referire în sesizare. Din concluziile studiului cu implementarea recomandărilor se poate observa că vecinii nu sunt afectați.

Toate reglementările au fost făcute conform Regulamentului Local de Urbanism, ținând cont atât de funcționalitatea terenului, cât și de impactul asupra zonelor vecine."

           Ca urmare a celor mai sus mentionate, in aceea sedinta s-a emis avizul CMUAT - Consultativ nr.2092/14.10.2021 prin care se specifica urmatoarele:

           "-In urma analizei obiectiunilor înregistrate in perioada destinata consultării publicului cu privire la propunerile din "P.U.Z.- modificare zonă funcțională-construire supermarket -str. Calea Bihorului nr.90, Oradea ", precum si răspunsurile argumentate formulate de către elaboratorul PUZ-ului la sesizările înregistrate, se consideră că nu este necesara modificarea soluției avizate cu aviz nr.1009/20.05.2021;

Facem următoarele precizări:

           1. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 prevede, pentru UTR_Ei "Intervențiile importante vizând extinderea, restructurarea integrală sau parțială a clădirilor existente, adăugarea de noi clădiri / corpuri de clădire, conversiile funcționale, introducerea / adăugarea de noi tipuri de activități - numai din categoria celor admise sau admise cu condiționări, vor fi în mod obligatoriu parte a programelor de reabilitare / restructurare și vor fi reglementate prin PUZ ce vor viza o unitate / un grup de unități industriale.";

           2. Prin documentația propusă, se solicită schimbarea funcțională în UTR_Et, iar mobilarea parcelei respectă indicii urbanistici și retragerile stabilite prin PUG aprobat cu HCL 501/2016 pentru UTR_Et;

           3. Studiul de evaluare a nivelului de zgomot este întocmit de S.C. ACUSTIC EXPERT S.R.L., Drd. Ing. Marius Joldea;

- Elaboratorul PUZ-ului a răspuns punctual și argumentat la fiecare obiecțiune formulata;

- In aceste condiții, documentația de urbanism va fi înaintata spre aprobare consiliului local in forma avizata cu aviz nr.1009/20.05.2021".         

           In consecinta documentatia de urbanism PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1009/20.05.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1549/25.03.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-modificare zona functionala-construire supermarket, Str. Calea Bihorului, nr.90, nr. cadastral 206838 Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator