Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

Joi , 10 Octombrie 2013, 10:24

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 21.08.1013 - 14.09.2013, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

a fost depusa o sesizare cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism
Prin adresa nr.192175/10.09.2013, d-nul Racolta Ioan, in calitate de presedinte al Asociatiei de Proprietari „Curcubeul", a formulat unele obiectiuni la propunerile din PUZ cu privire la numarul mare de apartamente propuse care ar conduce la disfunctii in alimentarea cu agent termic a blocurilor existente, precum si la o stare de discomfort datorata traficului intens generat de autoturismele viitorilor proprietari. Pe de alta parte este exprimata ingrijorarea cu privire la sapaturile ce vor afecta structura de rezistenta a blocului PB7 care, potrivit celor relatate in sesizarea depusa, este amplasat pe un spatiu de umplutura.
Sesizarea a fost transmisa initiatorului PUZ-ului prin adresa nr. 178953 din 16.09.2013, in vederea formularii unui raspuns in termenul legal prevazut (5 zile de la primirea notificarii). Prin nota de fundamenatare inregistrata cu nr. 197434/17.09.2013, elaboratorul PUZ-ului a formulat un raspuns argumentat la toate obiectiunile prezentate in contestatie,.
In scopul elucidarii tuturor problemelor aduse in discutie, Institutia Arhitect-sef, a organizat, in data 3.10.2013 ora 10.00, o intalnire intre initiatorul si proiectantul PUZ-ului si respectiv contestatarii acestuia . La intalnire au fost invitati reprezentanti ai Companiei de Apa Oradea, SC Termoficare Oradea SA si elaboratorul studiului geotehnic "Proiect Geo 2003", care sa poata formula un punct de vedere privind implicatiile pe care le genereaza investitia propusa, asupra calitatii vietii.
Potrivit procesului verbal incheiat cu ocazia intalnirii organizate pentru dezbaterea reglementarilor PUZ-ului, reprezentantii institutiilor avizatoare, elaboratorul studiului geotehnic precum si elaboratorul PUZ-ului au raspuns argumentat la obiectiunile formulate in adresa nr.192175/10.09.2013, confirmand faptul ca investitia propusa nu va crea disfunctii de natura a afecta alimentarea cu apa si agent termic, insorirea, si structura de rezistenta a blocului PB7, iar traficul generat de cele 51 de apartamente propuse, se va descarca pe str. Nojoridului, respectiv str. Leonardo da Vinci si nu pe aleile dintre blocuri.
In acest context, PUZ -ul modificator - „Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea", va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT prin avizul nr.973/14.08.2013, corelat cu avizele solicitate prin CU 1471/24.05.2013.

Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator