Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

Marti , 4 Decembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

 

                                                                                                      A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016

Ansamblu de locuinte colective

in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054,

198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 08.10.2018 - 01.11.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ modificator  - Ansamblu rezidential de locuinte colective si servicii complementare, zona str. Onestilor, nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea,

 au fost inregistrate 2 adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

           Una dintre observatii se refera la faptul ca, in plansele desenate nu este figurat dreptul de servitute in favoarea nr.cad.7407 si nu este asigurarata o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirilor  fata de mejdia comuna.

          O alta solicitare se refera la posibilitatea ca, adiacent aleei carosabile propusa a se constitui din str.A.D.Xenopol, sa se prevada si amenajarea a 4 locuri de parcare care sa deserveasca o dezvoltare a imobilului edificat de SC BORATOM CONSTRUCT SRL. 

          Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr.465751/26.11.2018, elaboratorul PUZ-ului a precizat  urmatoarele:

        Referitor la dreptul de servitute se specifica faptul ca plansele au fost modificate astfel incat aleea carosabila care asigura accesul la parcarea amenajata pe parcela identificata cu nr.cad.12891 va asigura si accesul la parcelele din frontul II al str.St.O.Iosif. Profilul transversal al aleei carosabile, insa, nu poate fi dimensionat pentru tafic greu, asa cum s-a solicitat, intrucat zona este situata in UTR M3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic, iar permantizarea activitatilor cu caracter industrial si serviciilor generatoare de trafic greu  nu este oportuna.

            In ceea ce priveste pozitionarea cladirilor fata de mejdia comuna, se precizeaza ca doar colturile corpurilor de cladire nu respecta distanta minima de jumatate din inaltime, dar acest lucru nu va constitui un impediment ca pe parcela din vecinatate sa poata fi edificate cladiri, in conditii similare.

            Propunerea privind modificarea proiectului autorizat cu AC nr.1659/2017 in sensul amenajarii unor apartamente in pod existent si renuntarea la amenajarea zonei verzi conform PUD aprobat cu HCL nr.523/2015, a fost analizata in sedinta CMUAT din data de 15.11.2018, fiind emis avizul nefavorabil nr.2158/15.11.2018.

       Acest lucru a fost transmis si elaboratorului PUZ-ului modificator, solicitandu-i-se modificarea pieselor desenate in sensul pastrarii zonei verzi ce va trebui amenajata conform prevederilor din PUZ aprobat cu HCL nr.523/2015.

          In consecinta,  documentatia de urbanism va fi  inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata de arhitectul-sef (aviz nr.1607/23.08.2018 cu modificarile operate in urma consultarii publicului), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.4410/31.07.2018.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator