Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650, Oradea

Miercuri , 13 Februarie 2019, 9:06

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014  modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014  modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014  modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650, Oradea

 

                                                                                                 A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014

 modificare drum de incinta,

str.Ion Mihalache, nr.cad.153650,  Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 12.12.2018 - 05.01.2019, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - modificator - modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650,  Oradea

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii privind propunerile din PUZ, referindu-se la modificarea traseului drumului de incinta fata de propunerea supusa consultarii publicului

           Observatiile formulate, au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr.5755/11.01.2019, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la obiectiunile inregistrate mentionand ca a modificat  traseul drumului de incinta pentru a raspunde solicitarilor petentului.

           Documentatia modificata a fost depusa in vederea obtinerii avizului Architect sef, aceasta fiind analizata in sedinta CMUAT din data de 17.01.2019, la care a participat si reclamantul pentru a-si sustine punctul de vedere. Propunerea prezentata nu a fost avizata, fiind emis avizul nefavorabil nr.39/17.01.2019.

          Ulterior, elaboratorul PUZ-ului a depus o noua propunere in acord cu recomandarile comisiei si in acelasi timp agreata de reclamant. Noua propunere a fost analizata in sedinta CMUAT din data de 25.01.2019, fiind emis avizul favorabil nr.113/25.01.2019

            Avand in vedere ca pentru noua propunere avizata s-a obtinut acordul proprietarului afectat, nu va fi necesara reluarea procedurii de consultare a publicului.                            In consecinta,  documentatia de urbanism va fi  inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata cu avizul Arhitectului-sef  nr.113/25.01.2019,  corelata cu avizele si acordurile solicitate prin  Certificatul de Urbanism nr.5844/2018 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 modificare drum de incinta, str.Ion Mihalache, nr.cad.153650, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator