Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578, 177729, 192800, 192801, 192802, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878,

Miercuri , 23 Noiembrie 2016, 11:19

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578, 177729, 192800, 192801, 192802, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578, 177729, 192800, 192801, 192802, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578, 177729, 192800, 192801, 192802, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878,

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren  parc industrial EUROBUSINESS II,

 str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578,  177729, 192800, 192801, 192802, 192803,  192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, 192879, 188154, 188155, 175993, 177433, 177434, 177435, 177436, 177437, 175991, 187390, 187391, 187392, 183275, 183276, 190284, 192501, 192502 -Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 19.09.2016-13.10.2016, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din

PUZ modificator - Parcelare teren  parc industrial EUROBUSINESS II,  str.Ogorului, Oradea

aa

Prin adresa nr.283919/11.10.2016 depusa de catre Ministerul Apararii Nationale formuleaza o serie de observatii referitoare la distantele care trebuie respectate fata de mejdia vecina (respectiv obiectivul militar cazarma 3495 - Oradea).

Prin adresa nr.285624/12.10.2016, Consiliul Judetean Bihor atrage atentia ca pe plansa Reglementari aferenta PUZ nu sunt evidentiate zonele de protectie (sit arheologic Salca, zona biodiversitatii Padurea Nojorid, zonele de protectie a infrasstructurii aeriene..) si descrierea restrictiilor pe care le instituie aceste zone.

            Observatiile au fost transmise initiatorului PUZ-ului.

Elaboratorul PUZ-ului a modificat plansa reglementari aferenta PUZ, in concordanta cu observatiile inregistrate..

Fata de varianta supusa consultarii publicului, s-au facut urmatoarele modificari:

-       S-au modificat reglementarile cu privire la amplasarea constructiilor pentru parcelele situate in vecinatatea terenului care apartine unitatii militare (limita de implantare fata de mejdia vestica: minim 30,0m, iar pe distanta cuprinsa intre 30m si 50m, inaltimea constructiilor va fi maxim 6,0m).  Ca urmare a acestei modificari, s-au reconfigurat loturile 43, 44, iar loturile 55, 62, 69 vor fi destinate amenajarii de parcari si spatii verzi care vor deservi zona destinata companiilor mici;

-       S-au  figurat zonele de protectie care afecteaza terenul studiat, conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016.

-        S-a obtinut acordul ANIF - Filiala Teritoriala Somes privind devierea si intubarea canalului Valea Salca pe un traseu paralel cu drumul de incinta, in zona verde, lucrare ce se va realiza in baza unui proiect intocmit de specialist autorizat in imbunatatiri funciare.

            Noua propunere a fost analizata in sedina CMUAT din data de 17.10.2016, fiind emis avizul favorabil nr.2326/17.11.2016

            Prin adresa nr.343306/18.11.2016, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la observatiile inregistrate.

            In consecinta documentatia „ PUZ modificator - Parcelare teren pentru extindere parc industrial EUROBUSINESS II,  str.Ogorului, Oradea",  va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea", in forma avizata de  CMUAT (aviz nr. 2326/17.11.2016), corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.3447/28.07.20162326/17.11.2016

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Parcelare teren parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187993, 187994,187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187884, 187885, 187992, 192582, 171455, 194244, 194245, 192886, 192880, 192881, 192883, 192884, 192578, 177729, 192800, 192801, 192802, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878,

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator