Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 – Oradea

Miercuri , 24 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 – Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 – Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 – Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 15.08.2018 - 10.09.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor

 

„PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 - Oradea"

 au fost depuse 8 sesizari (de la 6 proprietari), care au fost transmise elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica).

 Problemele care au fost ridicate in sesizari au fost: redeschiderea strazii D.Teiusanu, regimul de inaltime propus prin PUZ sa nu aiba caracter de obligativitate, propunerea noului profil al strazii Avram Iancu care ar presupune demolarea caselor existente, schimbarea zonei functionale din Z4 (locuinte individuale) in Z3 (locuinte colective/semicolective) pentru imobilul situat pe str. M.Kogalniceanu nr.54; 

 Prin raspunsul elaboratorului PUZ-ului sunt specificate urmatoarele: 

-         Documentatia PUZ are ca suport un Studiu Istoric complex elaborat de arh. Pafka Ernest si un studiu geotehnic elaborat de Traistaru Mihai pentru amplasamentul studiat.

-          Documentatia PUZ are caracter de reglementare pentru zona studiata. Aceste reglementari se refera la regim de aliniere al viitoarelor constructii, regim de inaltime maxim, abordare volumetrica respectiv indicatori urbanistici. Documentatia nu prevede demolarea unor cladiri . Pentru realizarea obiectivului care a generat PUZ-ul a fost necesara studierea zonei demarcata de strazile Avram Iancu-Sucevei si Mihail Kogalniceanu. Aceste reglementari au avizul Ministerului Culturii,respectiv Avizul Arhitectului sef.

-        Documentatia PUZ nu prevede derogari urbanistice, ea este o documentatie care detaliaza prevederile PUG avand ca suport un Studiu Istoric complex elaborat de arh.Pafka Ernest. Regimul de inaltime respecta in totalitate conditiile reglementate de PUG Oradea pentru zona SZCP 0_1 Orasul Nou-Vest .

-         Coeficientii urbanistici POT,CUT respectiv regimul de inaltime sunt conformi Regulamentului din PUG aprobat pentru zona respectiva.

-        Regimul maxim de inaltime prevazut in zonele functionale Z1, Z2a, Z2b, Z3, Z3b, Z4 este preconizat  pentru dezvoltarile in viitor, neinstituindu-se nici o obligativitate in acest sens pentru cladirile existente in prezent.

-        Atat in Master plan Oradea 2030 cat si in PUG Oradea (Obiective de utilitate publica, masuri si recomandari stabilite prin PUG)  este prevazuta reconfigurarea profilului si reorganizarea circulatiei pe strada Avram Iancu, cu dezvoltarea componentei pietonale, ciclistice si vegetale;

-         In urma avizelor obtinute si a Studiului Istoric complex elaborat de arh. Pafka Ernest a rezultat ca strada D.Teiusanu a existat anterior perioadei comuniste;

-         Cerinta avizului obtinut de la Ministerul Culturii a fost de redeschiderea strazii Dimitriu Teiusanu pentru a se asigura o fluidizare a traficului; In acest sens s-a elaborat un Studiu de Circulatie;

 

In urma sesizarii a avut loc modificarea schimbarii subzonei functionale din Z4 in Z3b pentru imobilul situat pe  str. M.Kogalniceanu nr.54.

 In acest context propunem aprobarea planului urbanistic zonal in forma avizata prin avizul 578/29.03.2018, cu modificarile rezultate in urma procesului de consultare,  corelat cu avizele solicitate prin CU nr. 3731/14.07.2017.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str.Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538 – Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator