Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea

Miercuri , 31 Mai 2017, 10:15

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 17.03 - 10.04.2017, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

"PUZ  - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea"

 

au fost inregistrate 3 adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

Obiectiunile se refera la urmatoarele aspecte:

-               Existenta liniei de inalta tensiune (LEA 110Kv) care afecteaza in cea mai mare parte terenul aflat in proprietatea d-nei Lenghel Livia;

-               Propunerea de reparcelare pe terenul care nu apartine initiatorilor PUZ-ului, care nu este agreata de proprietarii terenului respectiv;

-               Largirea si modernizarea str.Calea Santandrei care sa preia traficul generat de dezvoltarea propusa.  D-nul Fechetea Ciprian, crezand ca parcelarea supusa consultarii publicului, se refera la dezvoltarea unei zone rezidentiale,  este impotriva acesteia, considerand ca profilul str.Calea Santandrei  nu permite traficul generat de o asemenea dezvoltare (mai ales la orele diminetii), invocand totodata si apropierea de ferma de porci si bobine (de la Caminul Felix);

      Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr.139331/21.04.2017, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile inregistrate.

           S-a specificat faptul ca, terenul initiatorilor documentatiei de urbanism a facut parte din zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.73/2011.

         PUZ-ul aprobat prevedea extinderea limitei intravilanului si parcelarea terenului cuprins in zona de studiu in vederea construirii de locuinte (in frontul II al str.Calea Santandrei)  si dezvoltarii unei zone de activitati comerciale si de servicii (la frontul str.Calea Santandrei). Parcelele situate la frontul str.Calea Santandrei urmau sa fie studiate prin planuri urbanistice de detaliu.

        Situatia parcelei aflata in proprietatea d-nei Lenghel Livia (unul din beneficiarii PUZ-ului aprobat)  era aceeasi si atunci cand s-a elaborat PUZ-ul (afectata in cea mai mare parte de LEA 110 Kv). Avand in vedere faptul ca PUZ-ul prevedea extinderea limitei de intravilan, era firesc ca aceasta problema sa se  analizeze atunci si sa se identifice solutii care sa conduca la reasezarea parcelelor astfel incat zona de protectie LEA sa nu afecteze doar parcela d-nei Lenghel. Asta implica intelegere  asumare din partea tuturor beneficiarilor PUZ-ului,  Institutia Arhitect-Sef neputand impune unilateral reconfigurari cadastrale ale parcelelor.

            Facem precizarea ca initiatorii PUZ-ului modificator au dorit parcelarea terenului pe care il detin in proprietate in scopul dezvoltarii unor activitati economice tertiare. Intrucat  propunerea de parcelare implica modificarea PUZ-ului initial, a fost cesara elaborarea unei noi documentatii de urbanism (zona de studiu fiind stabilita prin avizul de oportunitate nr.1611/2016).  Prin documentatia de urbanism se stabilesc reglementari clare pentru parcelele care vor rezulta in urma parcelarii, iar pentru terenul cuprins in zona de studiu care nu se afla in proprietatea initiatorilor PUZ-ului, s-au stabilit doar  reglementari de ordin general  (regim maxim de inaltime, regim de aliniere, valori maxime ale indicilor urbanistici, functiuni admise...),  identificandu-se totodata si o solutie cu privire la o posibila reparcelare eficienta a terenului respectiv. In urma observatiilor inregistrate, elaboratorul PUZ-ului a renuntat la aceasta propunere.

            Precizam faptul ca, prin documentatia de urbanism supusa consultarii publicului, se putea efectua o reparcelare prin acordul de vointa al tuturor celor implicati, astfel incat parcelele rezultate sa devina construibile in raport cu reglementarile urbanistice prevazute de PUG aprobat cu HCL nr.501/2016. Altminteri aceste parcele, in forma actuala, nu respecta reglementarile stabilite prin PUG, urmand ca, in vederea construirii, sa se parcurga etapele unei noi documentatii de urbanism.

            Pentru restul terenului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, functiunile stabilite prin PUZ raman nemodificate, fiind doar  redefinite prin adaptare la noul PUG.

          Prin urmare, parcelele destinate construirii de locuinte nu fac obiectul PUZ-ului modificator supus consultarii publicului (acestea supunandu-se reglementarilor stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011). Documentatia de urbanism supusa consultarii publicului studiaza doar o parte din parcelele situate la frontul str.Calea Santandrei, acestea fiind destinate unor activitati economice tertiare.

          Prin PUZ nu se prevad noi parcele cu destinatia de locuinte care sa puna presiune pe transporul in comun, iar traficul de la orele 7:00 - 8:30, pe sensul Santandrei - Oradea, nu va fi perturbat din cauza activitatilor economice ce se vor desfasura pe parcelele studiate, personalul angajat deplasandu-se, la orele diminetii, cu preponderenta dinspre Oradea inspre Santandrei.

           In ceea ce priveste vecinatatea cu ferma de bovine si ferma de porci, se face precizarea ca parcelele studiate se afla la o distanta de aproximativ 5000 m fata de ferma de porci si la aproximativ 900 m fata de ferma de bovine.

            Referitor la largirea si modernizarea str.Calea Santandrei, mentionam faptul ca Asociatia Zona Metropolitană Oradea, lucreaza la identificarea unor suse de finantare in vederea largirii si modernizarii drumului judetean Oradea - Santandrei.

            In urma observatiilor inregistrate in perioada destinata consultarii publicului, elaboratorul PUZ-ului a operat o serie de modificari asupra documentatiei de urbanism:

-       Propunerea de parcelare se limiteaza doar la terenul care a generat PUZ-ul, fara a se extinde si asupra parcelelor situate la frontul str.Calea Santandrei, pana la limita de intravilan;

-       Profilul str.Calea Santandrei ramane cel existent pana la demararea unui proiect de largire si modernizare pe care il are in plan Asociatia Zona Metropolitană Oradea;

-       Pentru restul terenului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, functiunile stabilite prin PUZ raman nemodificate, fiind doar  redefinite prin adaptare la noul PUG, respectiv functiuni de tip Et (pentru parcelele situate la frontul str.Calea Santandrei) si functiuni de tip Liu (pentru parcelele situate la sudul drumului paralel cu str.Calea Santandrei) ;

Noua varianta a fost din nou supusa analizei CMUAT, fiind emis avizul nr.842/18.05.2017. Plansele modificate sunt  publicate pe pagina de internet a municipiului Oradea (www.oradea.ro), sectiunea elaborari planuri urbanistice.

 

        Avand in vedere  argumentele prezentate mai sus, Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea," consideram ca poate fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT (aviz nr.842/18.05.2017), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.3846/23.08.2016.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.194434-:-194437, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator