Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

Joi , 8 Ianuarie 2015, 13:34

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.12.2014 - 05.01.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din

PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

 

a fost inregistrata o singura observatie formulata de catre d-nul Popa Petre (transmisa prin posta electronica  si inregistrata cu nr. 256/05.01.2015), prin care acesta propune amplasarea, in zona, a unui punct de transformare electric si extinderea retelei de apa potabila, avandu-se in vedere dezvoltarile urbanistice ce se preconizeaza a se realiza prin planuri urbanistice zonale aprobate sau in curs de aprobare.

            O copie dupa adresa depusa de catre d-nul Popa Petre a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului.

             Intrucat solicitarile formulate de catre d-nul Popa Petre nu sunt de competenta Primariei Municipiului Oradea si nici a initiatorului PUZ-ului, adresa transmisa de catre d-nul Popa Petre a fost directionata catre institutiile abilitate (SC Electrica SA, respectiv Compania de Apa Oradea SA).

            In consecinta „ PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea",  va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea", in forma avizata prin aviz CMUAT 1375/15.10.2014, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.2776/17.07.2014.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str.Colinelor, nr.cad.167752 si 174739 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator