Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Joi , 19 Iunie 2014, 9:24

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.05.2014 - 31.05.2014, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ- Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly,  nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

 

            au fost depuse 3 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism

            Prin adresa nr.108176/28.05.2014, Administratia Imobiliara Oradea solicita unele lamuriri cu privire la oportunitatea preluarii in proprietate publica a drumului privat de acces la parcele propuse, avandu-se in vedere ca, in trecut, exista un drum de exploatare (DE 7584/17) care odata cu formarea nr.cadastrale, a fost eliminat.

           Prin adresele nr.109753/30.05.2014 si nr.109764/30.05.2014 semnatarii David Erna si David Ioan, respectiv  Ionescu Romeo, au sesizat faptul ca in zona exista mai multe schite cadastrale intocmite si inregistrate la OCPI in mod eronat, schite care afecteaza un numar de 30 proprietari de imobile, generand un proces pe rol la Judecatoria Oradea. Adresele respective sunt insotite de o copie a expertizei tehnice topografice judiciare care propune corectarea greselilor. Pe baza expertizei urmeaza sa se pronunte sentinta. Aceleasi aspecte a fost sesizate si de catre d-nul Sabin Radu, prin adresa transmisa prin posta electronica in data de 13.06.2014. Acesta motiveaza ca nu si - a exprimat opinia in perioada destinata consultarii publicului intrucat nu a fost notificat. Intr-adevar plicul trimis d-nului Sabin Radu a fost returnat. Din verificarea declaratiei notariale depusa de catre initatorul PUZ-ului, rezulta ca adresa de domiciliu a d-nului Sabin Radu a fost indicata gresit. Mentionam ca, in conformitate cu prevederile „Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului", aprobat prin HCL 161/2011, responsabilitatea identificarii proprietarilor direct afectati de propunerile din PUZ, ii revine initiatorului PUZ-ului.

            Sesizarile  au fost transmise initiatorului PUZ-ului prin adresa nr.83739/02.06.2014, in vederea formularii unui raspuns.

            Prin adresa nr.118590/16.06.2014, elaboratorul PUZ-ului a transmis, catre Primaria Municipiului Oradea, un raspuns la sesizarile depuse, raspuns insotit de plansa „Circulatia terenurilor modificata" prin preluarea unor aspecte formulate de catre petenti.

            Avandu-se in vedere faptul ca in zona exista unele probleme de natura juridica care necesita o analiza mai ampla a situatiei din teren, documentatia va fi inaintata pentru aprobare Consililui Local doar dupa un studiu aprofundat care sa conduca la o corelare cat mai fidela a propunerilor din PUZ cu situatia din teren.

            Anuntul cu privire la rezultatul final se va publica pe pagina de internet www.oradea.ro si se va comunica petentilor imediat ce toate problemele vor fi elucidate. 

 

            .                                         Arhitect sef

                                               Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Gheorghe Doja - str.Rimler Karoly, nr.cad.13967, 13968, 13969, 4566 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator