Trimite unui prieten

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,nr.cadastral 202361, Oradea

Miercuri , 10 Iulie 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,nr.cadastral 202361, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,nr.cadastral 202361, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,nr.cadastral 202361, Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,

nr.cadastral 202361, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 21.05.2019 - 14.06.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre, nr.cadastral 202361, Oradea

 

a fost inregistrata trei adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Aceste trei adrese fac referiré la natura jurídica a drumului de acces la parcélele propuse si a terenului care a generat PUZ-ul.

            Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            In raspunsul  formulat de elaboratorul PUZ- ului, se specifica urmatoarele:

Referitor la observatia ca Planul Urbanistic Zonal a fost elaborat fara acordul si fara a intra pe proprietatea vecinilor pentru a se face masuratori,  elaboratorul face precizarea ca pentru elaborarea documentatiei de urbanism  nu era necesara intrarea pe proprietatile vecine, deoarece s-au utilizat date cadastrale actualizate, exportate de catre topograf autorizat din portalul ANCPI-eterra si  furnizate catre biroul de proiectare al arhitectului Pop Adrian, pentru nr.topo 1677, care desparte proprietatea reclamantilor de ce a initiatorului PUZ-ului.

            Referitor la drumul identificat cu nr.topo 1677 se precizeaza ca regimul juridic al acestuia rezulta din adeverinta emisa de catre OCPI Bihor ca urmare a  inregistrarii cererii cu nr.4563S/2019 de catre inginerul topograf autorizat Bodea Radu. Conform registrului parcelar, drumul apare pe hartile cadastrale scara 1:2880 cu o suprafata de 3208 si destinatia de DRUM. Faptul ca drumul cu nr.topografic 1677 mai sus mentionat nu este amenajat momentan, nu inseamna ca nu exista, iar planul de urbanism nu propune realizarea unui drum nou, ci amenajarea si modernizarea drumului existent pentru folosul intregii zone, iar terenul necesar modernizarii drumului cu nr.topo 1677 este donat in totalitate de initiatorul PUZ-ului Popa Denis Alexandru, din proprietate lui.

            Cu privire la solicitarea verificarii juridice a documentelor justificative din care sa reiasa ca initiatorul Popa Denis Alexandru este proprietarul intregii parcele de teren, rezulta din extrasul CF nr.202361, eliberat la cererea inregistrata cu nr.65729/17.06.2019.

In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre, nr.cadastral 202361", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.599/28.03.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.1208/07.03.2019.

 

Fișiere - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Kabos Endre,nr.cadastral 202361, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator