Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea

Miercuri , 22 Martie 2017, 8:56

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 16.02 - 12.03.2017, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

"PUZ  - Parcelare teren pentru locuinte, zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea"

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

Doamna Nicolae Felicia si-a exprimat dorinta ca,' in zona de studiu a PUZ-ului, sa fie incluse  si alte parcele pe care le detine in proprietate, solicitand in acelasi timp sa se gaseasca solutii cu privire la rezolvarea accesului la respectivele parcele, precum si intubarea santului care dreneaza versantul sudic al strazii Calea Adevarului.

Totodata d-na Nicolae Felicia a adus in discutie rezolvarea unor probleme (unele de natura juridica iar altele ce tin de nomenclatura stradala),  probleme a caror rezolvare nu intra in atributiile elaboratorului PUZ-ului.

Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica), care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

In raspunsul transmis prin posta electronica si inregistrat cu nr.99883/20.03.2017, elaboratorul documentatiei de urbanism mentioneaza faptul ca PUZ ul a fost elaborat din initiativa privata iar zona de studiu a fost stabilita prin avizul prealabil de oportunitate nr.1364/2016, aceasta fiind extinsa si asupra parcelelor identificate cu nr.cad.179137 si 160809 situate vis-à-vis fata de str.Calea Adevarului, ca urmare a recomandarilor CMUAT cuprinse intr-un alt  aviz de oportunitate (aviz nr.2401/2016).

In ceea ce priveste prospectul străzii Adevărului, acesta a fost reglementat prin documentatii de urbanism anterioare, fiind stabilit la 12,0m. Prin PUZ-ul supus consultarii publicului se propune ca largirea str.Calea Adevarului sa se  realizeze luandu-se ca reper axul drumului topografic, aceasta propunere fiind corelata cu documentatiile de urbanism aprobate anterior.

Intubarea şanţului care drenează versantul sudic al străzii, nu face obiectul PUZ-ului, aceasta problema ramanand la latitudinea administratorului santului.

Avand in vedere  argumentele prezentate de elaboratorul documentatiei de urbanism in fundamentarea raspunsului la obiectiuni, Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte, zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea," poate fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT (aviz nr.2/05.01.2017), corelat cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr.3822/22.08.2016.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului - str.Livezilor, nr.cad.154489 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator