Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea

Miercuri , 3 Mai 2017, 13:24

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren

pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari

zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 16.02.2017-13.03.2017, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

"PUZ  - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari, zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087, Oradea"

 

au fost inregistrate 5 adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Patru dintre aceste adrese contin observatii cu privire la cladirile P+2E prevazute a se construi inspre zona de locuinte de pe str.Ciheiului  si la drumul privat care asigura accesul la parcelele contestatarilor, iar una se refera la cladirile P+2E prevazute a se construi inspre zona de locuinte de pe str.Adrian Victor Puscariu.

            Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr.97241/17.03.2017, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile inregistrate.

            Inspre zona de locuinte de pe str.Ciheiului sunt prevazute imobile de locuinte colective in regim de inaltime P+2E, amplasate la o distanta minima de 20,0m fata de prima parcela (nr.cad.176130), astfel incat cladirile respective nu afecteaza in nici un fel parcelele proprietarilor care au depus contestatii.

            Inspre zona de locuinte de pe str.Adrian Victor Puscariu sunt prevazute imobile cu functiune mixta in regim de inaltime P+2E, amplasate la o distanta minima de 9,0m fata de mejdie.

In conformitate cu prevederile art.3 din OMS 119/2014

  (1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.

    (2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

            Distanta intre cladirile P+2E( care vor avea o inaltime maxima de 9,0m)  si parcelele aflate in proprietatea contestatarilor (20,0m, respectiv 9,0m) respecta prevederile OMS 119/2014.

In ceea ce priveste drumul privat identificat cu nr.topo.5682/7, acesta nu este afectat de dezvoltarea propusa (nu s-a pus problema schimbarii destinatiei acestuia).       Adiacent drumului privat identificat cu nr.cad.5682/8, prin PUZ se propune constituirea unui drum public cu profil transversal de 9,0m care va deservi cartierul rezidential.

In acelasi timp, PUZ-ul se coreleaza cu documentatiile de urbanism aprobate in zona (PUD aprobat cu HCL nr.34/2005, PUD aprobat cu HCL nr.701/2005) prin care s-a propus constituirea unui drum public cu profil transversal de 12,0m paralel cu str.Ciheiului, initiatorii documentatiilor de urbanism cedand deja 6,0m (nr.cad.5261/4, nr.cad.7995 fiind intabulate cu destinatia de  drum  public). Dealtfel si in PUZ-ul aprobat cu HCL nr.334/2009, din care fac parte si parcelele dumneavoastra, se specifica faptul ca, pe o adancime de 6,0m de la limita drumului existent  (respectiv terenul identificat cu nr.cad.5682/8), se instituie interdictie de construire, in vederea constituirii, pe viitor a unui drum public cu profil de 12,0m.

            Practic PUZ-ul supus spre consultarea publicului se coreleaza cu documentatiile de urbanism aprobate in zona si propune, in plus,  constituirea, pe partea beneficiarilor a unui drum public cu profil transversal de 9,0m (nu 6,0m cum a fost prevazut anterior) creindu-se astfel posibilitatea constituirii, pe viitor, a unui drum public cu profil transversal de 15,0m (9,0m pe partea beneficiarilor PUZ-ului). Aprobarea PUZ-ului il obliga doar pe beneficiarul PUZ-ului sa cedeze terenul pentru constituirea drumului, insa o documentatie de urbanism traseaza si posibilitatile de dezvoltarea ulterioara a retelei stradale.

Din verificarile efectuate in teren de catre reprezentanti ai Primariei Municipiului Oradea, s-a constatat ca terenul studiat prin PUZ prezinta o declivitate ce presupune investitii serioase in ceea ce priveste sistematizarea pe verticala,  bransarea la retelele de electricitate, apa si canalizare (statii de pompare, posturi de transformare,etc...).

In acest sens au fost solicitate elaboratorului PUZ-ului memorii pe specialitati in care sa fie descrise masurile ce se impun in vederea sistematizarii terenului si extinderii utilitatilor (drumuri, apa, canalizare, electricitate), pe baza carora se vor obtine avizele furnizorilor de utilitati.

In cazul in care, in urma studiilor de specialitate, nu se va impune o modificare a PUZ-ului, acesta va fi inaintat spre aprobare Consiliului Local in forma avizata de CMUAT (aviz nr.2230/03.11.2016), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.4103/07.09.2016.

In cazul in care, PUZ-ul va necesita modificari, varianta modificata va fi publicata pe pagina de internet a Primeariei municipiului Oradea (www\\oradea.ro).

           Atragem atentia asupra faptului ca parcelarea terenului si valorificarea parcelelor se va putea realiza doar etapizat, pe masura ce vor fi realizate drumurile de acces impreuna cu utilitatile (apa,canal, energie electrica), prin grija si pe cheltuiala initiatorilor PUZ-ului.

Autorizatiile de construire pentru parcelele cuprinse in zona de studiu vor putea fi emise doar dupa aprobarea PUZ-ului si doar in conditiile in care  acestea vor avea acces la un drum public si la utilitati.

Documentatia ce va fi supusa spre aprobare Consiliului Local va contine obligatoriu angajamente autentificate notarial privind etapizarea dezvoltarii (etapizare agreata de conducerea Primariei Municipiului Oradea) si obligatia asumata de initiatorii PUZului privind extindere retelelor de utilitati (drumuri, retele de apa, canalizare, electricitate).

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Plan urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, serviciii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.194793, 195086, 195087- Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator