Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea

Luni , 22 August 2022, 9:20

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 06.05.2022-30.05.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea

 au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Avand in vedere sesizarile elaboratorul PUZ-ului a modificat plansele, acestea fiind supusa analizei in sedinta CMUAT din 24.06.2022 si a obtinut avizul favorabil cu nr.1176 prin care se specifica urmatoarele:

          ''- ca urmare a sesizărilor din perioada de consultare s-au refăcut planșele de reglementări și circulația terenurilor aferente AVIZ 449/24.03.2022 și s-au corelat cu documentațiile avizate din zonă;

- astfel, s-a "retrasat" axul str. Colinelor, poziționarea acestuia raportându-se la distanța dintre cadastrale și s-a prevăzut reglementarea profilului transversal al străzii Colinelor la 12m;

- în aceste condiții, având în vedere faptul că modificările propuse nu afectează parcela care se reglementează prin PUZ avizat cu Aviz 449/24.03.2022 ci doar proprietățile învecinate, nu este necesară reluarea procedurii de consultare a publicului, iar documetația care va fi supusă pentru aprobare în Consiliul Local va cuprinde planșele corectate."

          Anexat s-au trimis plansele aferente.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.449/24.03.2022 corelat cu avizul 1176/24.06.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 771/25.02.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie funcțională UTR_ALV, parcelare teren pentru dezvoltare unei zone rezidentiale și construire locuinta, str. Colinelor, nr.cad.205167, 203783, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator