Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea

Miercuri , 16 Martie 2022, 12:00

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 14.01.2022-08.02.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea.

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Prin adresa inregistrata cu nr.62977/15.02.2022 si completata cu adresa 100026/08.03.2022, elaboratorul documentatiei de urbanism formuleaza urmatorul punct de vedere:    

          "Referitor la observatiile/sesizarile formulate de catre petenti prezentam situatia actualizata cu amplasarea celor doua constructii notate in cartile funciare -carti funciare neconvertite, fara reprezentare grafica.

          Ca urmare a realizării măsurătorilor topografice pe terenurile cu topo 6063/16 si 6063/15 (inscrise in CF193190 Oradea,) s-a identificat bazinul vidanjabil față de care s-au stabilit măsurile de protecție (conform planșei U03- Reglementări urbanistice) astfel:

          - pe o distanță de 10m în jurul acesteia este interzisă construirea de locuințe (pe toată durata existenței bazinului vidanjabil), putându-se construi anexe gospodărești specifice locuirii (garaj, filigorie, magazie etc.).

          In concluzie, propunerea de reglementare urbanistică realizată prin Plan Urbanistic Zonal Reconversie funcțională din UTR ALV în UTR LIU în vederea construirii de locuințe. Oradea, str. Piscului, nr.cad. 18784, CF 193271 (cu completarea de mai sus) respectă normele tehnice și legislația în vigoare pentru a putea fi promovată spre aprobare în Consiliul Local Oradea."

      In consecinta documentatia de urbanism PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.2523-15.12.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5979/06.12.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in UTR LIU in vederea construirii de locuinte, str.Piscului, nr.16,Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator