Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24, Oradea

Luni , 7 Ianuarie 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului   privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24,  Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului   privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24,  Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului   privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24,  Oradea

 

                                                                                                        A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24,  Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.11.2018 - 03.12.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ  - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr.cadastral 161539, 161541 si 16601, Oradea.

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism,.

            Proprietarul unui imobil cuprins in zona de studiu a PUZ-ului a solicitat lamuriri cu privire la modul in care propunerea prezentata va afecta din punct de vedere structural si functional cladirile din vecinatate.

            Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr.497658/27.12.2018, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile cu urmatoarele precizari:

-       Cu privire la ingrijorarile referitoare la peretele cladirii studiate  lipit  de imobilul din vecinatate, se specifica faptul ca,  in urma expertizei tehnice, se vor lua masurile necesare in vederea asigurarii rezistentei si stabilitatatii atat a cladirii studiate  cat si a celor invecinate. Daca in urma expertizei tehnice se va constata necesitatea unor lucrari suplimentare de consolidare a cladirilor adiacente constructiei propuse pentru reconversie functionala, expertul va avea obligatia de a da solutii, care se vor aplica cu acordul prealabil al propritarilor cladirilor afectate. Aceste solutii vor privi atat perioada executiei lucrarilor cat si perioada de viata a constructiei propuse.

-       Imobilul propus pentru reconversie este o cladire existenta, nefiind vorba despre o constructie noua. In prezent cladirea este in paragina afectand in mod negativ intreaga zona studiata (atat din punct de vedere estetic, cat si din punct de vedere al sigurantei) . Prin consolidare si reconversie aceasta va aduce un plus de valoare zonei. 

-       Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, aria studiata prin PUZ se afla in UTR Rim - Restructurarea zonelor cu caracter industrial in zone mixte si va deveni: zona mixta cu regim de construire deschis. Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent PUZ se permite o structura functionala mixta incluzand: locuinte colective, functiuni administrative, functiuni de administrare a afacerilor, functiuni financiar-bancare, functiuni tertiare, functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de turism si functiuni de invatamant si cercetare. Prin urmare, din punct de vedere functional, fiind vorba de o structura mixta, toate activitatile ce se incadreaza in utilizarile admise se vor putea desfasura fara a se stanjeni reciproc, atata timp cat imobilele din vecinatea cladirii de locuinte vor respecta "Normativul privind acustica in constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013".

          In concluzie, consideram ca documentatia de urbanism   "PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr.cadastral 161539, 161541 si 16601, str.D.Cantemir, Oradea", poate fi supusa aprobarii consiliului local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1720/06.09.2018), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.769/16.02.2018

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator