Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813, Oradea

Miercuri , 8 Mai 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813, Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare,

str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813,  Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 18.12.2018 - 11.01.2019, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ- Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813,  Oradea

 

au fost inregistrate mai multe sesizari si obiectiuni cu privire la propunerile din PUZ, motiv pentru care Institutia Arhitect-sef a organizat, in data de 05.04.2019, o dezbatere publica la care au fost invitati toti cei care au formulat observatii, initiatorul PUZ-ului, elaboratorul PUZ-ului,  precum si precum si cate un reprezentant de la  IJP Bihor - Serviciul Rutier si DSP Bihor.

Mentionam ca organizarea unei astfel de intalniri nu este impusa prin regulamentul adoptat prin HCL 161/2011

Au formulat obiectiuni d-nul Negrau Stelian (in numele a 69 cetateni) si SC BANCAR SRL. Petentii reclamau faptul ca regimul de inaltime a viitoarelor blocuri va fi prea mare, ceea ce va crea disconfort in zona in sensul reducerii gradului de intimitate si insorire, cresterii poluarii fonice si a traficului in zona.

Analizand raspunsul elaboratorului PUZ-ului la obiectiunile formulate precum si   procesul verbal incheiat cu ocazia intalnirii organizate pentru dezbaterea reglementarilor PUZ-ului,  se pot formula urmatoarele concluzii:

In ceea ce priveste reconversia functionala a incintei fostei unitati industriale Cominca, se face precizarea ca aceasta corespunde intocmai reglementarilor stabilite prin PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat fiind situat in UTR RIM - Restructurarea zonelor cu caracter industrial  in zonă mixtă

Reconversia functionala se limiteaza doar la UTR RiM fara a se extinde si peste UTR Lip, in care sunt situate imobilele pe care le detin in proprietate semntarii petitiei.

Referitor la insorirea locuintelor individuale de pe str.Octavian Goga, din studiul de insorire aferent documentatiei de urbanism rezulta ca acestea au asigurata insorirea naturala cel putin 5 ore pe zi la solstitiul de iarna, respectandu-se prevederile art.3 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/04.02.2014,

"(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.

In ceea ce priveste observatia potrivit careia dezvoltarea se intinde si peste UTR Va, se fac urmatoarele precizari:

UTR Va, asa cum este evidentiat in plansa Reglementari aferenta PUG, are un contur neregulat.

Prin documentatia de urbanism se prevede reconfigurarea zonei Va (amenajarea unei zone verzi cu acces public de-a lungul Paraului Peta si intregirea parcului din vecinatatea vestica a amplasamentului studiat). In acest sens se propune realizarea unui schimb de teren intre investitor si Municipiul Oradea prin care, din proprietatea municipiului va trece in proprietate privata o suprafata de 3891mp in timp ce din proprietatea privata va trece in domeniul public o suprafata de 6272 mp.

Totodata, ansamblul rezidential va beneficia de o suprafata de 16111 mp zone verzi amenajate.

Referitor la cresterea indicilor urbanistici in zona, se face precizarea ca acestia se incadreaza in limitele valorilor maxime admise in UTR RiM (respectiv POT maxim = 60% si CUT maxim = 2,8) Raportat la suprafata construita la sol, rezulta un POT = 20,3% iar daca se iau in calcul si parcarile amenajate la sol impreuna cu spatiile de manevra, POT-ul rezultat nu depaseste valoarea de 60,0%.

In ceea ce priveste regimul de inaltime al cladirilor din ansablul rezidential se mentioneaza ca prin PUZ poate fi stabilit un regim de inaltime de D+P+8E, atata timp cat dezvoltarea se incadrarea in indicii  urbanistici  reglementati si sunt respectate prevederile legale in vigoare cu privire la insorirea incaperilor de locuit din vecinatate.

Referitor la deficitul de locuri de parcare din zona, se face precizarea ca pentru ansamblul rezdential, locurile de parcare vor fi asigurate in incinta. Sunt prezentate doua variante de dezvoltare: in varianta 1  sunt propuse 1226 apartamente (in 14 cladiri)  pentru care se vor asigura 1269 locuri de parcare (228 subterane si 1041 amenajate la sol); in varianta 2 se propun 1130 apartamente (in 13 cladiri iar una fiind destinata serviciilor),pentru care se vor asigura 1269 locuri de parcare

Str.Traian Blajocici va putea fi modernizata, in viitor la un profil transversal cu 4 benzi, intre limita cadastrala a terenului studiat si limita cadastrala a terenului de vis-à-vis fiind spatiu suficient care sa permita acest lucru.

Referitor la profilul strazilor adiacente, proiectul poate suferi modificari solicitate de IPJ Bihor pentru emiterea unui aviz favorabil (reprezentantul IPJ Bihor la dezbaterea publica a subliniat faptul ca pana la data dezbaterii, nu a fost emis un aviz favorabil, urmand ca elaboratorul PUZ-ului sa opereze o serie de modificari in ceea ce priveste organizarea circulatiei in zona).

In ceea  ce priveste situarea terenului in zona de protectie a cailor aeriene, se mentioneaza ca pentru dezvoltarea propusa exista avizul de principiu de la AACR;

Din studiul de trafic elaborat de SC Dinamic Traffic SRL, rezulta ca;

-       Din punct de vedere al raportului debit/capacitate, arterele si intersectiile studiate pot prelua traficul generat de noua amenajare. Valorile de trafic estimate a fi generate de dezvoltarea urbana propusa vor creste cu 15-20%, generand o circulatie locala moderata care nu va afecta, insa, semnificativ conditiile de desfasurare a circulatiei din acest moment;

-       Din punct de vedere a emisiilor de CO2, dezvoltarea propusa va contribui cu 19-22% la cresterea valorilor initiale;

-       In perspectiva construirii Salii Polivalente care va contribui la cresterea traficului in zona (in zilele cu evenimente sportive) elaboratorul studiului de trafic propune introducerea semaforizarii in zona si circulatia pe 4 benzi pe str.Traian Blajovici;

-       In final se concluzioneaza ca investitia propusa se poate racorda la reteaua stradala din zona fara sa stanjeneasca semnificativ circulatia rutiera existenta si de perspectiva.

.

Din cele prezentate mai sus, rezulta ca nu exista temei legal care ca impuna blocarea investitiei propuse prin PUZ.

In consecinta, documentatia „PUZ-Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si dotari, zona str.Octavian Goga, Oradea » va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata (aviz  architect-sef nr.2062/2018), corelat cu avizele solicitate prin CU nr.3808/2018.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru locuinte colective, comert si functiuni complementare, str.Octavian Goga, nr.cad. 317/3, 317/1, 317/4,167813, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator