Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea

Joi , 24 Iunie 2021, 8:49

Exportă PDF - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea Tipărește pagina - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea

           

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 11.05.2021-05.06.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

             PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea

 a fost inregistrata observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

            Prin adresa inregistrata cu nr.287637/04.06.2021, elaboratorul PUD-ului a formulat raspuns la obiectiunea inregistrata astfel:

            "Obiectul care a generat documentatia de urbanism  mai sus mentionata, este un teren care a luat in studiu la faza de reconversie functionala inclusiv incinta SC Rewe Romania SRL. Obiectul principal este reconversia functionala  a zonei in vederea asigurarii functiunii specifice acelor  incinte (adica Et - zona de activitati economice cu caracter tertiar si de tip comercial desfasurate în unitati de mari dimensiuni - big box, mall, showroom) in corelare cu vecinatatile imediate direct afectate.

            In acest sens, s-a asigurat accesibilitatea la cele doua unitati comerciale cu respectarea acceselor existente invecinate. Solutia finala de trafic face obiectul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. Aceasta va asigura, obligatoriu coexistenta si functionabilitatea celor doua investitii prin parcurgerea procedurii de autorizare care implica avizul/ acordul institutiilor si serviciilor publice interesate si a tuturor persoanelor (fizice sau juridice) direct afectate de aceasta." 

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 179/04.02.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 6230/18.12.2020. 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie functionala din RiM si RrM2 in Et si M2; Construire hypermarket, str. Seleusului, nr. 22, nr.cad. nr.cad.183126, 190009, 157593, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974/1, 3975/1/I, 3974/1/II, 3975/1, 3974/1/III, Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator