Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

Marti , 26 Iunie 2018, 12:09

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

 

                                                                                    A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4

 Construire  imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter;

zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol,

nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893,  -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 02.05.2018 - 26.05.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 - Construire imobile de locuinte colective cu spatii comerciale la parter",  zona  str.Stefan Octavian Iosif, nr.10-Oradea

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Proprietarul unui teren situat in zona de studiu a PUZ-ului reclama faptul ca terenul pe care il detine in proprietate a fost inclus,  in mod abuziv in zona destinata amenajarii de spatii verzi .

            Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            In raspunsul  formulat de elaboratorul PUZ- ului, se specifica urmatoarele:

            Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul la care se face referire (identificat cu nr.cad.4296 ) este situat in UTR Va - Zona verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat .

            PUZ-ul supus consultarii publicului nu intervine asupra terenului identificat cu nr.cad.4296 si nici nu ar avea cum sa intervina intrucat, in conformitate cu Regulamentul de Urbanism aferent PUG "este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ".

Terenul aflat in proprietatea initiatorului PUZ-ului este situat partial in UTR Liu si partial in UTR Va. Reconversia functionala se refera strict la terenul situat in UTR Liu, restul terenului fiind amenajat ca zona verde, asa cum prevede PUG-ul.

Prin urmare, nu PUZ-ul  supus consultarii publicului stabileste destinatia terenului identificat cu nr.cad.4296,  ci o documentatie de urbanism de ordin superior, respectuv PUG-ul municipiului Oradea aprobat cu HCL nr.501/2016.

            In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ -Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 - Construire imobile de locuinte colective cu spatii comerciale la parter",  str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.574/29.03.2018), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.6626/08.12.2017.

 

                                        Arhitect sef

                                        Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator