Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

Miercuri , 30 Ianuarie 2013, 15:11

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 29.11.2012-24.12.2012, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Prin adresa nr.266890/28.12.2012, Administratia Imobiliara Oradea informeaza ca terenurile identificate cu nr.topo.7679/11, 7679/12, 7681/10 si 7681/5 se afla la dispozitia Comisiei pentru aplicarea Legii 18/1991 privind fondul funciar.

Oradea, a documentatiei „PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea", s-au solicitat extrase CF actualizate (la zi) pentru terenurile amintite mai sus. Din extrasele CF prezentate a rezultat ca, intre timp, au fost efectuate unele operatiuni cadastrale care au modificat situatia prezentata la data demararii procedurii de consultare a populatiei. Astfel, noul proprietar pentru nr.topo 7679/12 este d-nul Criste Gavril ( proprietar al parcelei cu nr.cad.177083 provenita din nr.topo.7679/12), iar noul proprietar pentru parcela cu nr.topo.7681/5 este d-nul Perte Tiberiu.

In contextul situatiei create, in data de 10.01.2013, dupa inchierea procesului privind consultarea populatiei, s-a trimis o notificare si d-nului Criste Gavril ( a carui adresa de domiciliu a fost extrasa din baza de date a Primariei municipiului Oradea), prin care a fost informat despre elaborarea PUZ-ului si i s-a solicitat exprimarea opiniei in perioada 11.01.2013 - 25.01.2013. D-nul Perte Tiberiu a fost informat anterior, in calitate de proprietar al parcelelor identificate cu nr.cad.155180 si 154964.

In perioada 11.01.2013 - 25.01.2013 nu au fost inregistrate obiectiuni sau sugestii privind reglementarile propuse prin documetatia de urbanism .

.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R2 in zona C8 si zona C4 si amplasare hala de depozitare, str. Calea Clujului, nr.294A - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator