Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 si construire imobil locuinte colective str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Vineri , 5 August 2016, 14:10

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6   si construire imobil locuinte colective  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6   si construire imobil locuinte colective  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6   si construire imobil locuinte colective  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  

si construire imobil locuinte colective

 str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 23.06 - 18.07.2016, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

„PUZ- Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 si construire imobil locuinte colective, str.Mangaliei, nr.39, Oradea"

 

au fost inregistrate 3 adrese in care s-au formulat  obiectiuni cu privire la propunerile din PUZ.

Au formulat obiectiuni d-nul Rus Dan care propune ca amplasarea imobilului sa se realizeze la 1,0m fata de mejdia sudica (nu la 0,9m)  si solicita clarificari privind distanta intre balcoane si mejdia comuna, respectiv  d-nul Marge Sorin care reclama faptul ca imobilul propus a se construi va fi amplasat prea aproape de mejdia comuna, iar traficul generat de autovehicolele locatarilor imobilului va crea disconfort pentru locatarii din zona.

D-na Veres Clara a sesizat faptul ca notificarea cu privire la consultarea documentatiei are un alt adresant decat proprietarul de drept al imobilului situat pe str.Meziadului, nr.30 (fiind adresata catre SC MAXIMUM CONSTRUCT SRL in loc de Veres Clara),  solicitand rectificarea erorii si subliniind ca nu are obiectiuni asupra propunerilor din PUZ.

Sesizarile au fost transmise, prin posta electronica, elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Prin adresa inregistrata cu nr.190613/18.07.2016, a fost depusa o declaratie notariala rectificata in care este specificat faptul ca proprietarul imobilului situat pe str.Meziadului nr.30 este Veres Clara, la adresa fiind anexat si un extras CF din care rezulta foarte clar acest lucru.

Prin adresa nr.222137/01.08.2016, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la toate obiectiunile inregistrate in perioada destinata consultarii populatiei

Referitor la distanta dintre cladirea propusa si mejdia sudica se face precizarea ca, la nivelul caramidei, distanta este de 1,0m, iar prin placarea cu polistiren de 10,0cm, aceasta se reduce la 0,9m.

Gardul se va realiza pe proprietatea beneficiarului si va avea o grosime de 20,0cm, iar intre gard si imobil va ramane o distanta de 70,0cm, distanta ce permite montarea schelelor in vederea eventualelor intervantii.

Pe fatada sudica nu vor fi fereste cu vederi ci doar doua  geamuri  mici de baie  (cate unul pe nivel), cu sticla mata, care nu se vor deschide, iar distanta intre balcoanele de pe fatada estica si mejdia sudica va fi de 2,1m.

Pe de alta parte, cladirea fiind pozitionata la nordul proprietatilor contestatarilor, aceasta nu va afecta insorirea parcelelor pe care acestia le au in proprietate.

Referitor la traficul creat de autoturismele locatarilor, se face precizarea ca imobilul va cuprinde 9 apartamente, iar traficul generat de prezenta acestora va fi un trafic usor care nu va produce disconfort pentru proprietatile vecine.  Locurile de parcare aferente vor fi asigurate in incinta (11 locuri de parcare), proprietatea va fi imprejmuita, iar intre aleea auto din incinta si gard este prevazut un spatiu verde cu vegetatie plantata care va  diminua orice posibil disconfort creat de gararea autovehicolelor.

 Din cele prezentate mai sus, rezulta ca sunt respectate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la vederi si insorire (Codului Civil, OMS 119/2014).

  In consecinta, documentatia „PUZ- Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 si construire imobil locuinte colective, str.Mangaliei, nr.39, Oradea" va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata de CMUAT (aviz nr.897/05.05.2016), corelat cu avizele solicitate prin CU nr.4848/16.12.2015.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 si construire imobil locuinte colective str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator